ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

internet

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

ใช้กันมาตั้งนานหลายปี หลายๆ คนอาจยังคงไม่ทราบที่มาของอินเตอร์เน็ต เอาเป็นว่า บทความนี้เอาความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตมาเล่าสู่กันฟัง.. อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดจากการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมเข้าหากันเป็นเครือข่าย และมีภาษาในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ชนิดพิเศษ อินเทอร์เน็ตมีบริการต่าง ๆ หลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างก็มีความสามารถต่าง ๆ กันไป

ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

เริ่มต้นจากเครือข่าย ARPAnet (Advance Research Projects Agency) ซึ่งเป็นเครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกันของ U.S. Department of Defense ซึ่งเกิดในช่วงปี 1970 มีการออกแบบระบบที่ทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกันได้ดีขึ้น และทำให้เกิดการพัฒนาเป็นระบบโอนถ่ายข้อมูล รูปแบบใหม่ที่สามารถสื่อสารได้หลายทางคือ Transmission Control Protocol / Internet protocol (TCP/IP) ซึ่งต่อมาคือ มาตรฐานการรับส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ

ต่อมาจึงมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า The National Science Foundation (NFS) หรือ NFSNET โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ARPAnet ที่แยกตัวออกมา เครือข่ายนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณเครือข่าย และการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

ตัวอย่างการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 • การค้นหาข้อมูล www (World Wide Web)
  โปรแกรมที่ใช้สำหรับการค้นหา เรียกว่า เว็บบราวเซอร์ ได้แก่

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Internet Explorer
 • จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)
  โปรแกรมที่ใช้สำรหับการส่งได้แก่ Microsoft Outlook เป็นต้น
 • การโอนถ่ายข้อมูล (FTP)
  โปรแกรมที่ใช้สำหรับโอนข้อมูล ได้แก่ FileZilla FTP เป็นต้น
 • การแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Usenet)
 • การสนทนาในรูปแบบข้อความ (Chat)
  โปรแกรมที่ใช้สำหรับการส่งข้อความ เช่น LINE, WhatsApp เป็นต้น
 • การสนทนาในรูปแบบวีดีโอ (Video Call)
  โปรแกรมที่ใช้สำหรับวีดีโอคอล ได้แก่ Skype เ็ป็นต้น
 • การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล (Remote)