รู้จักยัง Internet, Intranet และ Extranet

safety network

3 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Internet, Intranet และ Extranet เป็นการประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล แต่ละประเภทก็มีระดับการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันออกไป แล้วคุณทราบหรือว่า ทั้ง  Internet, Intranet และ Extranet นั้น มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้การนำไปใช้ก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย บทความนี้จะมาแนะนำประเภทของเครือข่ายทั้งสามประเภทนี้ให้รู้จักกันอย่างถ่องแท้กันไปเลย

ก่อนเข้าไปดูรายละเอียดมาดูก่อนว่า แต่ละประเภทเครือข่าย อ่านออกเสียงภาษาไทยว่าอย่างไร

 • Internet อ่านว่า อินเตอร์เน็ต
 • Intranet อ่านว่า อินทราเน็ต
 • Extranet อ่านว่า เอ็กส์ตราเน็ต

ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายแต่ละประเภท

 • อินเตอร์เน็ต (Internet)
  เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลต่อวัน แต่กลับเป็นระบบเครือข่ายที่ไม่มีความปลอดภัยเลย เพราะถ้ามีการแชร์บนหน้าเว็บเพจ ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ได้โดยตรง ยกเว้นแต่ว่า บางเว็บไซต์ อาจมีสร้างระบบรักษาความปลอดภัย โดยให้ผู้เข้าชม จะต้องมีการลงทะเบียนในการเข้าถึงก่อน เท่านั้น
 • อินทราเน็ต  (Intranet)
  เป็นเครือข่ายอีกประเภทหนึ่งที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยของอินเตอร์เน็ตในการจัดทำ เรียกว่าใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยดีกว่า การใช้งานโดยปกติจะเป็นองค์กรที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล และต้องการให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ได้สะดวกมากขึ้น แต่พนักงานนั้นๆ จะเข้าถึงได้จะต้องมีชื่อและรหัสผ่านในการเข้าถึง เท่านั้น  สำหรับการใช้งาน จะมีหลักการเดียวกันกับการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
 • เอ็กส์ตราเน็ต (Extranet)
  เป็นเครือข่ายลูกผสม ระหว่าง อินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต  หลักการก็คือ จะเป็นการเชื่อมต่อ อินทราเน็ตของสององค์กรเข้าด้วยกัน ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ปัญหาที่สำคัญคือ เรื่องของการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างสององค์กร

จากข้อมูลข้างต้น คงพอจะเห็นความแตกต่างของระบบเครือข่ายแต่ละประเภทได้แล้วน่ะครับ และเชื่อว่าคงมีหลายๆ คนที่ทำงานอยู่ในองค์กร อาจสนใจเกี่ยวกับการทำอินทราเน็ต ซึ่งขอบอกว่า การสร้างอินทราเน็ต ก็ใช้หลักการเดียวกันกับการสร้างเว็บไซต์ แต่จะเน้นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็น เท่านั้นเอง