ปรับแต่งภาพให้สวยด้วย Kelvin

ที่มาที่ไปของ Kelvin

Kelvin อ่านว่า เคลวิน เป็นหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิหนึ่ง โดยเป็นการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเร็วของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเครียส เชื่อว่าหลายๆ คนอ่านแล้วก็ยังคงงง ไม่รู้จะมาอธิบายกันทำไม แต่ขอบอกสำหรับช่างภาพมืออาชีพ เขารู้จักเจ้า เคลวิน นี้ดีครับ แต่เอ! แล้วเจ้า เคลวินนี้ เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอย่างไร สำหรับ คำอธิบายง่ายๆ ของ Kelvin คือ อุณหภูมิสี นั่นเอง

หน่วย เคลวินนี้ คิดค้นโดย Lord Kelvin

ผลของการตั้งค่า Kelvin

kelvin scale

Kelvin (ตัวย่อของ Kelvin คือ ตัวอักษร K ตัวเดียว) เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปรับค่า White Balance ซึ่งการปรับค่า Kelvin ที่แตกต่างกัน ก็จะได้ผลลัพธ์ของสีของภาพแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น

  • ค่าเคลวินต่ำๆ ภาพที่ได้ก็จะอมส้ม หรือแดง (1,000 – 2,500)
  • ค่าเคลวินสูงๆ ภาพที่ได้ก็จะอมฟ้า (10,000)

Preset White Balance หมายถึงอะไร

การตั้งค่า White Balance แบบสำเร็จรูป (มาจากโรงงานผลิตกล้อง) โดยที่เราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าแบบ manual โดยปกติกล้องทั่วไปก็จะมีความสามารถนี้ สำหรับรายละเอียดของค่า present White Balance มีดังนี้

  • รูปภาพอาทิตย์ หมายถึง ใช้สำหรับในกรณีถ่ายรูปกลางแจ้ง
  • รูปเมฆ หมายถึง ใช้สำหรับการถ่ายภาพในลักษณะของอากาศครึ้มๆ ฝนใกล้ตก
  • รูปหลอดไฟ หมายถึง การตั้งค่าให้ใช้สำหรับถ่ายภาพในห้องที่มีแสงไฟจาก หลอดไฟ

อย่างไรก็ตาม การใช้ preset white balance นั้น ค่อนข้างเหมาะสำหรับคนถ่ายภาพมือใหม่ ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการปรับในส่วนของ White Balance และถึงแม้ว่าจะไม่สามารถใช้และได้ผลลัพธ์ 100% ก็ตามที แต่ที่ได้ก็ถือว่าดีพอสมควร