ทิป เทคนิคการใช้ Word

ปรับให้เอกสาร Word เป็นแนวนอน

Landscape Word

การแสดงผลเอกสารของ Microsoft Word

โดยปกติเราคงคุ้นเคยกับเอกสารบนโปรแกรม Microsoft Word เพราเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานพิมพ์โดยเฉพาะ เอกสารส่วนใหญ่ก็จะแสดงผลในลักษณะของแนวตั้ง (Portrait)

แต่กรณีที่เราต้องการแสดงผลในแนวนอน (Landscape) บางหน้า ไม่ใช่ทั้งหมด จะมีขั้นตอนในการทำอย่างไร ถ้าเป็นแนวนอนทุกหน้า ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แค่ตั้งค่าบนเมนู Layout เลือก Orientation จากนั้นก็เลือก Landscape

โดยหลักการในการตั้งค่าเอกสารให้อยู่ในรูปแบบแนวนอน หรือ Landscape แบบรวดเร็ว นั่นคือ ให้เราตั้งค่า Landscape จากเอกสารที่เราเลือก (เลือกเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการเท่านั้น) จากนั้น ก็ไม่ตั้งในในหัวข้อ Page Setup

รายละเอียดการตั้งค่า Page Setup บน Microsoft Word

เหตุผลอย่างหนึ่งมักจะมีการตั้งค่าเอกสารในแนวนอนบน Microsoft Word นั่นคือ เอกสารหรือข้อมูลนั้นๆ มักจะอยู่ในรูปแบบของตาราง ซึ่งการแสดงผลในแนวตั้ง อาจแสดงผลไม่ครบตามรายละเอียดที่มี ทำให้ต้องปรับเป็นแนวนอน นั่นเอง

วิธีการตั้งค่าเอกสาร บางหน้าเป็นแนวนอน

  1. เปิดไฟล์เอกสาร Word ที่มีการบันทึกข้อมูลแล้ว
  2. คลุมข้อความที่ต้องการให้แสดงผล ในหน้าที่เป็นแนวนอน
  3. เลือก Page Setup ตั้งค่า 2 จุดคือ
    • Oriental เลือก Landscape
    • Apply to เลือก Selected Text
  4. เพียงเท่านี้ เราจะพบว่า หน้าเอกสารที่เรากำหนด ถูกเปลี่ยนเป็นแนวนอนแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่า Landscape บนเอกสาร Microsoft Word

ลองทดสอบและใช้งานกับดูนะครั แรกๆ อาจจะงง แต่ถ้าสังเกตให้ดีๆ จะพบว่า การปรับเอกสารเป็นแนวนอนนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก บางคนอาจทำไปทำมา พบว่า มีเอกสารแทรกหน้าเข้ามา ก็ไม่แปลกใจ แค่เราใช้คำสั่ง Delete ก็สามารถลบออกไปได้แล้ว