จาก Google Forms สู่ Data Studio

integration-forms-gds

จากบทความที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการใช้ Google Forms สร้างแบบฟอร์ม และการสร้างรายงานในรูปแบบ Visualization หรือภาพ ด้วย Google Data Studio ไปแล้ว ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นบริการฟรีจาก Google

บทความนี้จะมาแนะนำเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้รับจาก Google Forms มาสร้างรายงานสวยๆ ทำให้ดูใช้งานได้ง่าย ด้วย Google Data Studio (GDS) แถมยังสามารถลิงค์แบบอัตโนมัติได้อีกด้วย โดยเฉพาะเวลามีข้อมูลอัพเดทมาจาก Google Forms

สำหรับใครที่ยังงง แนะนำว่าให้ลองกลับไปอ่านทั้งสองบทความนี้ก่อน แต่อย่างไรก็ตามก็ขอสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับทั้งสองบริการจาก Google อีกครั้งดังนี้

Google Forms” ใช้สำหรับสร้างฟอร์ม เพื่อเก็บข้อมูล เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สร้างแบบฟอร์มตอบคำถาม เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ โดยจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Sheets (ถ้าเปรียบเทียบกับ Microsoft ก็คือ ไฟล์ Excel)

Google Data Studio” คือบริการออนไลน์ที่ใช้สำหรับนำไฟล์ข้อมูลหรือ database มาใช้สำหรับการสร้างเป็นกราฟประเภทต่าง ไม่ว่าจะเป็น กราฟแท่ง กราฟเส้น รวมทั้งแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลทั้งหมดได้อีกด้วย (ถ้าเปรียบเทียบกับ Microsoft ก็คือ Power BI)

ภาพรวมการเชื่อมระบบ Forms มายัง Data Studio

เชื่อว่า เพื่อนๆ คงพอจะเข้าใจหลักการแล้วนะครับ คราวนี้ เนื่องจากข้อมูลหรือผลลัพธ์ของ Google Forms เป็นไฟล์ Sheets จะเก็บไว้บนคลาวด์ของ Google ที่ชื่อว่า “Drive” ดังนั้น ในการสร้างรายงานด้วย Google Data Studio จะใช้วิธีการดึงข้อมูลจากไฟล์บน “Drive” และเลือกไฟล์ที่มาจากแอป Sheets (บนคลาวด์) แทนที่จะใช้วิธีการดึงไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเรา เข้าสู่ Google Data Studio

ผลดีที่เห็นได้ชัดคือ เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น

ไฟล์ที่ถูกดึงมา เราเรียกไฟล์นั้นๆ ว่า “Data Source”

จากนั้น ถ้าเชื่อมได้แล้ว แนะนำให้เลือกตรวจสอบฟิล์ดต่างๆ ก่อนว่า ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะ “ฟิล์ด” ที่ต้องใช้ในการคำนวณ ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข วันที่ เป็นต้น

หลังจากนั้น ก็ทำการเลือกสร้างรูปแบบของกราฟตามต้องการ เพียงเท่านี้ เราก็จะได้รายงานสวยๆ ในรูปแบบของ Visualize หรือรูปภาพ ซึ่งจะทำให้ดูง่ายกว่าการดูตัวเลข นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลเป็นช่วงๆ ได้ เรียกว่า สร้างรายงานเดียว แต่ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย ขึ้นกับมุมมองของผู้ดูรายงานของเรา

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

  • Form แปลว่า รูปแบบ
  • Link แปลว่า การเชื่อมต่อ
  • Resulted แปลว่า ผลลัพธ์
  • Visualization แปลว่า การแสดง