เครื่องคิดเลขไม่ธรรมดา บน Mac

โปรแกรมเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลข หรือ Calculator เป็นโปรแกรมมาตราฐานตัวหนึ่งที่เราเห็นได้กับทุกๆ ระบบปฏิบัติการ Mac ก็เช่นเดียวกัน มีโปรแกรมเครื่องคิดเลข แต่เป็นเครื่องคิดเลขที่ไม่ธรรมดา ไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาที่เหมือนเครื่องคิดเลขทั่วไป แต่ยังมีความสามารถอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการแปลงหน่วยวัดค่าต่างๆ เช่น การแปลงสกุลเงินดอลล่าร์มาเป็นเงินไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนโหมดไปเป็นสูตรคำนวณได้อีก แต่ที่ผมประทับใจ น่าจะเป็นการเปล่งพูดออกได้ด้วย

บทความนี้จะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคิดเลขบน Mac Computer ที่หลายๆ อาจไม่เคยใช้ และไม่รู้ว่า มีความสามารถอื่นๆ นอกเหนือจากการแค่คำนวณ บวก ลบ คูณ หรือหาร

วิธีการใช้เครื่องคิดเลข แปลงหน่วยวัด

mac calculator

 1. พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการแปลง เช่น 1,000 เป็นต้น
 2. คลิกเมนูด้านลน เลือก Convert
 3. คลิกเลือก Currency
 4. คำว่า From หมายถึง หน่วยตั้งต้น เชน Thai Baht เป็นต้น
 5. คำว่า To หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการแปลง เชน Dollars เป็นต้น
 6. คลิกปุ่ม Convert
 7. จะได้ผลลัพธ์ที่หน้าเครื่องคิดเลข

วิธีการตั้งเสียงพูดบน Calculator บน Mac

speech calculator

 1. เปิดโปรแกรม Calculator
 2. คลิกเมนู Speech ด้านบน
 3. คลิกเลือก
  1. Speak Button Pressed  พูดเมื่อกดปุ่ม
  2. Speak Result พูดผลลัพธ์

วิธีการเปลี่ยนโหมดไปเป็นสูตรคำนวณ

calculator mac

 1. เปิดโปรแกรม Calculator
 2. คลิกเมนู View
 3. เลือก Scientific  หรือ
 4. เลือก Programmer