mac mini ราคาประหยัด

Mac Mini

ใครคิดว่า mac คอมพิวเตอร์ราคาต้องแพง

คนส่วนใหญ่มักคิดว่า คอมพิวเตอร์ทั่วไป จะมีราคาถูกกว่าคอมพิวเตอร์จากค่าย Apple หรือที่เรามักเรียกว่า แมค “mac” มาก ซึ่งคำกล่าวนี้ถูกต้อง ถ้าเป็นสมัยก่อน ต้องไม่ใช่ในปี ค.ศ. 2020 นี้ เพราะ ราคาไม่ได้ต่างกันแล้ว

โลกเปลี่ยน อะไรๆ ก็เปลี่ยน

นโยบายของค่าย Apple ได้มีการปรับเปลี่ยนไปมาก ปัจุจบัน คอมพิวเตอร์ของค่าย Apple ก็มีราคาใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเป็นค่าย HP, Dell, Lenova หรือแม้แต่ค่าย Acer โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ในนาม Mac Mini

Mac Mini คืออะไร

คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีส่วนประกอบของหน้าจอ มีแต่ตัวเครื่อง เราสามารถหาจอมาต่อเชื่อมได้ตามความพอใจ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนๆ ก็ตาม ยังหมายถึงรวมทั้งเม้าส์และคีย์บอร์ดด้วย ถึงแม้ว่าจะมีคำว่า Mini ต่อท้าย แต่ในสเปค ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows เลย

คุณสมบัติ Mac Mini (ปี 2020)

  • Apple M1 Chip with 8-Core CPU and 8-Core GPU
  • 256GB Storage
  • Apple M1 chip with 8-core CPU, 8-core GPU, and 16-core Neural Engine
  • 8GB unified memory
  • 256GB SSD storage
  • Gigabit Ethernet

จากรายละเอียดข้างต้น ก็ถือว่า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วพอสมควร สามารถใช้งานโปรแกรมสำนักงานได้อย่างสบายๆ แถมยังได้ระบบปฏิบัติการเป็น Mac อีกด้วย สาวก mac ที่มีงบประมาณน้อย ก็สามารถหาเลือกซื้อได้ เพราะราคาเจ้า Mac Mini รุ่นนี้อยู่ที่ $699 หรือประมาณสองหมื่นกว่าบาท เท่านั้นเอง ส่วนจะไปซื้อจอขนาดใหญ่แค่ไหนมาต่อ ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล

แต่ถ้าใครมีงบประมาณมากกว่านี้ ก็สามารถเลือกรุ่นที่มีความจุมากกว่านี้ได้เช่นกัน