ทิปจัดการ Categories บน WordPress

wordpress logo

การบริการจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหา (Categories) บน WordPress เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บของเราได้สะดวก โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ การสร้างหมวดหมู่ของข้อมูล สามารถสร้างเป็น หมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อยได้ด้วย บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้าง Categories ซึ่งจะมีผลกับการสร้างเมนูบน WordPress เ่ช่นกัน

สร้าง Categories เหมือนการสร้างเมนู

วิธีการสร้างหมวดหมู่ของข้อมูล หรือ Categories

wordpress add categories

 1. คลิกเลือก Categories ในกลุ่มเมนู Posts
 2. ใส่ชื่อ Categories ที่ต้องการ และกรอกดังรายละเอียดดังนี้
  • Name – ชื่อหมวดหมู่ของเนื้อหา
  • Slug – ชื่อลิงค์ของหมวดหมู่ แนะนำให้ใส่ภาษาอังกฤษ ถ้าเราต้องการโปรโมท keyword ภาษาอังกฤษด้วย
  • Parent – กรณีเราต้องการสร้างหมวดหมู่ให้อยู่ภายใต้หมวดหมู่อื่นๆ
  • Descriptions – รายละเอียดหรือคำอธิบายเพิ่มเติมความหมายของ Categories
 3. กดปุ่ม Add New Categories เมื่อต้องการบันทึก

ผลของการสร้าง Categories และส่วนย่อย จะมีผลกับการสร้างเมนูด้วยเช่นกัน

คุณทราบหรือไม่ว่า เราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ข้อมูล หรือ Categories ระหว่างการ Posts เนื้อหาบนเว็บได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะกลับเข้ามาที่หัวข้อ Categories เพื่อเพิ่มข้อมูลในส่วนอื่นๆ ด้วย

สรุปการสร้างหมวดหมู่ของข้อมูล (Categories)

 1. สร้างผ่านเมนู Categories
 2. สร้างผ่านเมนู Add New ในส่วนของ Posts