ขยายสัญญาณเน็ตแบบไม่ต้องลากสายแลน

Mesh Technology

คุณมีปัญหาสัญญาณ wireless ไม่แรงหรือไม่

สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน คุณอาจมีปัญหาในเรื่องสัญญาณไม่แรง หรือบางจุดบางตำแหน่งของห้องอาจไม่มีสัญญาณเลยก็เป็นได้

ปัญหานี้ แก้ไขด้วยการลากสายแลนและเพิ่มจุดอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณ หรือ Access Point

การที่สัญญาณไม่แรงมากพอ ส่งผลทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตอาจไม่ดี หรือไม่เร็วตามที่ควรจะเป็น ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงมักจะมีการปรับปรุงสัญญาณ โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม และส่วนใหญ่ก็มักจะมีการลายสายเพิ่ม ซึ่งอาจไม่สะดวกในบางสถานที่

ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ Router + AP

โดย Router ที่ว่านี้ จะต้องเป็นรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อไปกับ Access Point ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลากสายแลนเพื่อเชื่อมต่อ ซึ่งส่งผลให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลากสาย ประกอบกับทำให้แลดูสวยงาม และสามารถสะดวกในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้

เราสามารถเลือก 1 Router Wi-Fi แต่มีหลายๆ Access Point หรือทุกตัวเป็น Router Wi-Fi ทั้งหมด ทั้งนี้ ใช้ในกรณีบ้านหรือสำนักงานมีขนาดใหญ่

อุปกรณ์ในการขยายสัญญาณแบบไม่ต้องลากสาย

  • Amplifi
  • Netgear Orbi
  • Linksys Velop
  • TP-Link Deco M9 Plus

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ในการขยายสัญญาณ

การติดตั้งจะใช้หลักการไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละแบรนด์ เพียงแค่เราเริ่มต้นติดตั้ง Router ก่อน (Router จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ) ส่วนการเชื่อมต่อ AP จะใช้ mobile app ในการติดตั้ง แค่ทำตามที่ละขั้นตอนในอุปกรณ์นั้นๆ อุปกรณ์เหล่านี้ รองรับการตั้งชื่อ Wi-Fi และตั้งรหัสผ่านได้โดยตรงเช่นกัน

Mesh Technology

เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ข้างต้น เราเรียกว่า “Mesh Technology” หรือบางคนอาจเรียกว่า Mesh Wi-Fi หรือ Wireless Mesh ซึ่งขอให้เข้าใจว่า หมายถึงเรื่องเดียวกัน นั่นคือ หมายถึงอุปกรณ์ Router Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ เป็นในลักษณะโครงข่าย ทำให้สัญญาณดีและแรงเพิ่มมากขึ้น

สรุปส่งท้าย อุปกรณ์ช่วยในการขยายสัญญาณ หรือเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้าน ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญ เพราะทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งสายแลน แต่ขอให้รับทราบไว้หน่อยว่า อุปกรณ์นี้ ไม่ได้มีส่วนช่วยในการทำให้อินเตอร์เน็ต “เร็วขึ้น” แต่ช่วยในเรื่องการเชื่อมต่อได้ดีมากขึ้น และระหว่างการใช้งานก็จะราบรื่น ไม่หลุดๆ ติดๆ ส่วนความเร็วของอินเตอร์เน็ต ก็ขึ้นกับการเลือกซื้อ package กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ ISP (Internet Service Provider)

อุปกรณ์นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่มาก หรือมีซอกมุมค่อนข้างมาก รวมทั้งสำนักงานขนาดเล็กที่ไม่ต้องการลากสายแลนให้ยุ่งยาก

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

  • Mesh หมายถึง ตาข่าย
  • Router หมายถึง อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสัญญาณในระบบเครือข่าย
  • Access Point หรือเรียกย่อๆ ว่า AP หมายถึง อุปกรณ์ในการกระสายสัญญาณแบบไร้สายหรือ ไวร์เลส ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเครือข่ายไร้สาย