Mirror-Less กล้องไร้กระจกสะท้อนภาพ

อีกหนึ่งพัฒนาการของกล้องถ่ายภาพ

โดยทั่วไปเราแบ่งประเภทกล้องออกเป็น กล้องดิจิตอลคอมแพค และกล้องดิจิตอล SLR ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของความสามารถในการเปลี่ยนเลนส์ แต่สำหรับกล้องประเภท Mirror-Less เป็นกล้องอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอล SLR (DSLR) แต่มีน้ำหนักเบากว่า และกำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

อะไรคือความแตกต่างของ Mirror-Less กับ DSLR

จุดแตกต่างและจุดเด่นของ Mirror-Less

ความแตกต่างของกล้อง Mirror-Less คือ กล้องประเภทนี้ไม่มีกระจกสะท้อนภาพไป Viewfinder (ช่องมองภาพ) ซึ่งสรุปความหมายได้ว่า กล้อง Mirror-Less ไม่มี SLR นั่นเอง และผลลัพธ์ที่ตามมา กล้องมีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบา และราคาลดลงจากกล้อง DSLR ด้วย

ตัวอย่างกล้อง Mirror-Less

  • Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony Alpha A7R II
  • Panasonic GF-1, GX80/GX85,  GH4
  • Samsung NX10
  • Olympus E-PL1, Olympus OM-D E-M10 II
  • Fuji X-T2, X-T10, Fuji X-Pro2

ท้ายที่สุด ก็คงต้องประเมินความชอบของตัวเองก่อนว่า ถ้ากล้องที่ไม่มีช่องมองภาพ เวลาถ่ายภาพจะถนัดกันมากน้อยแค่ไหน ส่วนตัวแล้ว ชอบแบบมีช่องมองภาพมากว่า ดูเป็นธรรมชาติในการถ่ายภาพดีกว่า

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม