Monopod คืออะไร

monopod

อึกหนึ่งอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ

สำหรับนักถ่ายภาพ คงรู้จัก Tripods เป็นอย่างดี เพราะหมายถึงขาตั้งกล้อง ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหามือสั่นเวลาถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี ลักษณะของ Tripods มีขาตั้งกล้อง 3 ขา (คำว่า Tri หมายถึง 3) ดังนั้น ช่วยให้สะดวกมากในการถ่ายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มือจับ แล้ว monopod หล่ะ

อะไรคือ monopod แล้วดีกว่า tripods อย่างไร

Monopod คืออะไร

monopod camera

Mono หมายถึง 1 ดังนั้น monopod หมายถึง ขาตั้งกล้องที่มีแค่ขาเดียว มีหลายๆ คนสับสนว่า มีขาเดียวแล้วจะถ่ายภายได้อย่างไร หลักการใช้งานของ monopod อย่างง่ายๆ ก็คือ ใช้สำหรับยึดกล้องไว้ไม่ให้เคลื่อนแทนการใช้มือจับและถ่ายภาพ ซึ่่งให้ความมั่นคงกว่า ป้องกันภาพสั่นไหวได้ดีกว่า สามารถจับตั้ง monopod ในแนวตั้งเหมือนไม้เท้า และที่สำคัญมีน้ำหนักเบา ทำให้พกพาได้สะดวกกว่า Tripods ทั่วไป  แต่ก็ต้องขึ้นกับการนำไปใช้งานของแต่ละคน

ทิปการใช้งาน monpod

  • ตั้งในแนวตั้ง เพื่อตั้งกล้องให้ตรง เพื่อถ่ายได้สะดวกจะได้ไม่เคลื่อน
  • ติดกล้องด้านบน และยืนกล้องไปด้านหน้า เพื่อถ่ายตัวเอง สวยกว่าใช้มือยื่นออกไปมาก เพราะได้ระยะที่ไกลกว่า

ราคา monopod มีหลักตั้งแต่หลักหลายร้อยบาทขึ้นไป จนถึงหลักหลายพันบาท ส่วนยี่ห้อของ monopod ก็มีหลากหลายเมื่ออุปกรณ์อื่นๆ เช่น Benro, Giottos, Manfrotto, Silk และ Velbon เป็นต้น