ทิป สำหรับคนมีโทรศัพท์หลายเครื่อง

call-farding setup

คุณมีโทรศัพท์ใช้งานกี่เครื่อง

อาจเป็นความจำเป็นที่หลายๆ คนที่ต้องพกโทรศัพท์หลายๆ เครื่อง ส่วนหนึ่งอาจมาจากโปรโมทชั่นของการใช้โทรศัพท์ที่แตกต่างกัน อีกส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่บริษัทที่เราทำงาน ได้ให้โทรศัพท์ไว้สำหรับการติดต่อภายในองค์กร ซึ่งเอาเป็นว่า สำหรับคนที่มีโทรศัพท์หลายเครื่อง แต่ไม่ต้องการพกพา จะมีวิธีการอย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำการจัดการสำหรับผู้มีโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

วิธีหนึ่งที่ง่ายๆ แต่ก็อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทุกสถานการณ์ นั่นคือ หาโทรศัพท์ที่รองรับสองซิมมาใช้งานแทน ซึ่งก็ดูว่าอาจจะแก้ไขปัญหาของใครหลายคนได้ แต่ถ้ายังไม่สามารถสำหรับบางกรณี มาดูวิธีการของผมบ้างดีกว่า

Call Forwarding คือคำตอบของเรื่องนี้

call-farding setup

call-farding setup

เพียงตั้งค่า Call Forwarding บนโทรศัพท์เครื่องที่ไม่ได้ต้องการพกพา ให้ส่งต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการพก ก็จะทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อ โดยปกติ เราสามารถกำหนดเงื่อนไขในการตั้งค่า Call Forwarding ได้หลายอย่าง ซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการของเรา  ดังนั้น เรามาดูรายละเอียดในการตั้งค่าเลยดีกว่า

วิธีการตั้ง Call Forwarding

ขั้นตอนต่างๆ ด้านล่างนี้ ทดสอบการโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android  version 2.3.4 น่ะครับ ส่วนใครที่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการประเภทอื่นๆ ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการตั้งค่าได้เช่นเดียวกัน อาจมีแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากครับ

 1. เข้าไปยัง Settings
 2. เลือกเมนู Call Settings
 3. เลือกเมนู Call Forwarding
 4. จากนั้นเลือกหัวข้อ
  • Always forward
   กรณีที่ต้องการให้ ส่งทุกสายที่โทรเข้ามา
  • Forward when busy
   โอนสาย กรณีสายไม่ว่าง
  • Forward when unanswer
   โอนสาย กรณีไม่ได้รับ
  • Forward when unreachable
   โอนสาย กรณีไม่สามารถโทรติดต่อได้
 5. กำหนดหมายเลขที่ต้องการให้รับสายแทน

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถตั้งค่า Call Forwarding ไปยังโทรศัพท์หมายเลขที่ต้องการ และแน่นอน ทำให้เราสะดวกไม่ต้องพกพาโทรศัพท์หลายเครื่องให้เกะกะหรือนักกระเป๋าอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า Call Forwarding ก็มีข้อเสีย ข้อจำกัดพอสมควร  ดังนี้

ข้อเสียของการตั้งค่า Call Forwarding

 • เราต้องเสียค่าโทรศัพท์ เหมือนการโทรออก
 • ไม่รองรับการส่งต่อในกรณีมีการส่ง message หรือข้อความ  (ตามที่ทดสอบกับเครื่องตัวเอง)