เทคโนโลยี Wi-Fi มีการเปลี่ยนชื่อ

Wi-Fi Technology

ชื่อนั้นสำคัญไฉน

สืบเนื่องด้วยเทคโนโลยีของ Wi-Fi มีการอ้างอิงโดยใช้ตัวเลือกในการบ่งบอกว่า เป็นเทคโนโลยีเก่าหรือใหม่อย่างไร แต่ชื่อที่เรียกนั้น อาจทำให้ไม่คุ้นเคยหรือสะดวกสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ I.T. 

ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี 802.11ac หรือ 802.11.n เป็นต้น ซึ่งแต่ละชื่อดังกล่าว อาจทำให้เรียกยาก และจำจดได้ยากเช่นกัน

ทำความรู้จัก Wi-Fi Alliance

สมาคมเจ้าของเครื่องหมาย Wi-Fi ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรหัสของ Wi-Fi เทคโนโลยีข้างต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไป ได้จดจำได้ง่ายขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อดังต่อไปนี้

Wi-Fi Technology
  • Wi-Fi 6  หมายถึง 802.11ax
  • Wi-Fi 5  หมายถึง 802.11ac
  • Wi-Fi 4  หมายถึง 802.11n

นอกจากนี้ สัญลักษณ์ Wi-Fi ที่เป็นเหมือนคลื่น ก็ได้มีการเพิ่มเติม “หมายเลขในวงกลม” เข้าไปอีก เพื่อให้เป็นการจดจำเทคโนโลยีได้ง่าย สะดวกมากขึ้นด้วย นับต่อไปนี้ ถ้าเราได้ไปเห็นสัญลักษณ์ของ Wi-Fi ข้างต้น ก็ขอให้เข้าใจว่า แต่ละหมายเลขนั้น มีความหมายอย่างไร ขอให้เข้าใจตรงกันน่ะครับ..

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 802.11ax คือ มาตราฐานการสื่อสารในเครือข่ายไร้สาย เป็นเวอร์ชั่นถัดของ ของมาตราฐาน 802.11 ของ IEEE ที่มีมาหลากหลายรุ่น ได้แก่ 802.11 a/b/g/n/ac Wave 1 และ ac Wave 2