รวมมิตรการแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Network ไม่ได้

ระบบเครือข่ายหรือ Network System

การเชื่อมต่อเข้าระบบครือข่ายหรือ Network ไม่ได้นั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  เพราะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายให้ได้ก่อน เหมือนกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้าน จากนั้น ถ้าเชื่อมต่อ Network ได้แล้ว ขั้นต่อมา ถึงจะมีการเชื่อมต่อออกอินเตอร์เน็ตอีกทอดหนึ่ง

ปัญหาการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายไม่ได้ มีหลากหลายสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม driver ของการ์ด Network  ปัญหาของไวรัสที่มีการปิดกั้น ตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเอง หรือแม้กระทั่งระบบ Firewall  ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยคุกคามในคอมพิวเตอร์ของเรา ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงขอสรุปวิธีการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขตามลำดับดังนี้

troubleshoot network

แนวทางการแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Network ไม่ได้

 • รันโปรแกรม Troubleshoot ในส่วนของ Network
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Troubleshoot
  • คลิกเลือกหัวข้อ Network Adapter
  • คลิกสั่งรัน “Run the troubleshooter”
 • อัพเดท driver ของการ์ด Network
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Device Manager
  • คลิกเลือกบรรทัดที่มีคำว่า Network adapters
  • คลิกเลือกการ์ด Network เช่น “Intel Dual Band Wireless-AC 8265”
  • คลิกขวา เลือกคำสั่ง “Update driver”
 • ทดสอบปิด Antivirus Program และลองเขื่อมต่อ Network
  • คลิกขวาไอคอน Antivirus บน taskbar ด้านล่าง
  • คลิกเลือก disable
 • ทดสอบปิด Firewall และลองเขื่อมต่อ Network
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Firewall
  • ให้คลิกเลือก Firewall & network protection
  • หัวข้อไหนที่มีคำว่า Firewall is on
  • ให้คลิกเลือก และปิด Firewall ชั่วคราว และทดสอบการเชื่อมต่อใหม่
 • Reset Network Card
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Network Reset
  • ให้คลิกปุ่ม “Reset now”

ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้างต้น ในบางขั้นตอน อาจมีความแตกต่างกันไปบ้างสำหรับผู้ใช้ Windows ต่างเวอร์ชั่น สำหรับบททดสอบข้างต้น ทางเราใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ในการตรวจสอบ

ท้ายที่สุด ถ้ายังไม่ได้ แนะนำให้ลองเปลี่ยน Network Card โดยใช้ USB Network Card แทน น่าจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพราะไม่ต้องไปถอด Netword Card อันเก่าให้ลำบาก

 

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม