รวมมิตรการแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Network ไม่ได้

network status

ระบบเครือข่ายหรือ Network System

การเชื่อมต่อเข้าระบบครือข่ายหรือ Network ไม่ได้นั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  เพราะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายให้ได้ก่อน เหมือนกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้าน จากนั้น ถ้าเชื่อมต่อ Network ได้แล้ว ขั้นต่อมา ถึงจะมีการเชื่อมต่อออกอินเตอร์เน็ตอีกทอดหนึ่ง

ปัญหาการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายไม่ได้ มีหลากหลายสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม driver ของการ์ด Network  ปัญหาของไวรัสที่มีการปิดกั้น ตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเอง หรือแม้กระทั่งระบบ Firewall  ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยคุกคามในคอมพิวเตอร์ของเรา ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงขอสรุปวิธีการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขตามลำดับดังนี้

troubleshoot network

แนวทางการแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Network ไม่ได้

 • รันโปรแกรม Troubleshoot ในส่วนของ Network
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Troubleshoot
  • คลิกเลือกหัวข้อ Network Adapter
  • คลิกสั่งรัน “Run the troubleshooter”
 • อัพเดท driver ของการ์ด Network
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Device Manager
  • คลิกเลือกบรรทัดที่มีคำว่า Network adapters
  • คลิกเลือกการ์ด Network เช่น “Intel Dual Band Wireless-AC 8265”
  • คลิกขวา เลือกคำสั่ง “Update driver”
 • ทดสอบปิด Antivirus Program และลองเขื่อมต่อ Network
  • คลิกขวาไอคอน Antivirus บน taskbar ด้านล่าง
  • คลิกเลือก disable
 • ทดสอบปิด Firewall และลองเขื่อมต่อ Network
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Firewall
  • ให้คลิกเลือก Firewall & network protection
  • หัวข้อไหนที่มีคำว่า Firewall is on
  • ให้คลิกเลือก และปิด Firewall ชั่วคราว และทดสอบการเชื่อมต่อใหม่
 • Reset Network Card
  • กดปุ่ม Windows logo + S
  • พิมพ์คำว่า Network Reset
  • ให้คลิกปุ่ม “Reset now”

ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้างต้น ในบางขั้นตอน อาจมีความแตกต่างกันไปบ้างสำหรับผู้ใช้ Windows ต่างเวอร์ชั่น สำหรับบททดสอบข้างต้น ทางเราใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ในการตรวจสอบ

ท้ายที่สุด ถ้ายังไม่ได้ แนะนำให้ลองเปลี่ยน Network Card โดยใช้ USB Network Card แทน น่าจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพราะไม่ต้องไปถอด Netword Card อันเก่าให้ลำบาก