คำศัพท์ระบบเครือข่าย

network vocabulary

จะเก่งคอมฯ ได้ต้องรู้จักคำศัพท์ต่างๆ

เนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนซอร์ฟแวร์ต่างๆ คำศัพท์ต่างๆ จะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนตัวแล้ว คนไอทีก็มักจะเรียกทับศัพท์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่า ไม่ควรแปล เพราะถ้าแปลคงปวดหัวและต้องจดจำความหมายของหนึ่งอย่าง อย่างที่หลายๆ คน อาจเคยได้ยินคนพูดถึงฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ว่า กระด้างภัณฑ์และละมุนภัณฑ์ตามลำดับ ผมว่าแค่คิดก็ผิดแล้วที่จะมาแปลคำศัพท์คอมพิวเตอร์แบบนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือความหมาย ที่เราควรต้องเข้าใจและรู้จักอย่างถ่องแท้

บทความนี้จะรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์ค ทั้งในระดับองคกร และผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป

คำศัพท์ระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์ค

vocabulary network

vocabulary network

 • ADSL Modem
  หมายถึง อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ผ่านสายโทรศัพท์ สามารถใช้งานได้เครื่องเดียว
 • ADSL Router
  หมายถึง อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ผ่านสายโทรศัพท์ แต่สามารถแชร์อินเตอร์เน็ตได้ทั้งในรูปแบบเชื่อมต่อผ่านสาย LAN และแบบไร้สายหรือ Wireless ปัจจุบันราคา ADSL Router แพงกว่า ADSL Modem เพียงเล็กน้อยเท่านั้้น
 • AP (Access Point)
  เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ใช้สำหรับการกระจายสัญญาณ ทำหน้าที่เหมือนกับ Switch ของระบบเครือข่าย แต่ AP เป็นแบบไร้สาย ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดๆ ตามบ้านก็คือ อุปกรณ์ ADSL Modem / ADSL Router ที่เราใช้อยู่ทั่วไป
 • Bluetooth
  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณในระยะสั้น ไม่เกิน 10 เมตร รองรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ด้วยกััน
 • Broadcast SSID
  หมายถึง การอนุญาติให้มีกระจายหรือเผยแพร่ชื่อ SSID หรือชื่อ AP (Access Point) ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง
 • Coaxial Cable 
  สายสัญญาณที่มีลักษณะคล้ายสายเคเบิลทีวี มีแกนกลางเป็นทองแดง ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมสายประเภทนี้แล้ว
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocal) Server
  หมายถึง เครื่อง Server ที่ให้บริการจากหมายเลขไอพี หรือ IP Address แบบอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่าน TCP/IP ส่วนใหญ่จะพบได้กับการใช้งานอุปกรณ์ AP (Access Point)
 • DMZ Zone
  โซนปลอดภัย ที่จะพบได้จากอุปกรณ์ที่เป็น Firewall  หมายถึง พอร์ตที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Firewall แต่ไม่ต้องผ่านการป้องกันจาก Firewall หรือพูดง่ายๆ คือ ผ่านตลอด
 • Fibre Optic
  สายสัญญาณที่เป็นชนิดเส้นใยแก้วนำแสง คือใช้แสงเป็นตัวสัญญาณ และใส่แก้วเป็นสื่อในการส่งสัญญาณ ถือได้ว่า เป็นสายสัญญาณที่ดีที่สุด ส่งสัญญาณได้ไกลมาก และสามารถส่งสัญญาณด้วยความเร็วสูงมาก
 • Firewall
  หมายถึง ระบบที่ใช้สำหรับการป้องกันผู้บุกรุกผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค  Firewall สามารถเป็นได้ทั้งซอร์ฟแวร์ และฮาร์ดแวร์
 • GPON
  หมายถึง Gigabit Passive Optical Network คือระบบ Fiber Optic อย่างหนึ่ง บางคนก็อาจเรียกว่า PON (Passive Optical Network) แทน GPON
 • Infrared
  การสื่อสารระยะสั้น หรือระยะใกล้ๆ  การสื่อสารจะใช้ลักษณะการยิงสัญาณโดยตรงถึงกัน ตัวอย่างอุปกรณ์ที่นิยมใช้คือ Remote Control
 • IP Address (Internet Protocol Address)
  หมายถึง หมายเลขของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็น LAN Card, Wi-Fi, ADSL Router สำหรับ IP Address จะประกอบด้วยตัวเลขสี่ชุด เช่น 192.168.1.20 เป็นต้น ซึ่งหมายเลข IP Address นี้จะไม่สามารถซ้ำกันได้ใน Network เดียวกัน
 • Mac Address
  หมายถึง หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค โดยหมายเลขนี้จะไม่มีวันซ้ำกันโดยเด็ดขาด ตัวอย่าง หมายเลข Mac Address มีดังนี้ 00-1B-FC-66-CF-09 เป็นต้น
 • NIC (Network Interface Card)
  หมายถึง การ์ดที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 • NOS (Network Operation System)
  ซอร์ฟแวร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
 • OLT (Optical Line Terminal)
  หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการสื่อสารผ่านทาง Fiber Optic ซึ่งเป็นอปุกรณ์ที่จะช่วยร่วมกับอุปกรณ์ ONU/ONT ถ้าจะเปรียบเทียบ OLT กับอุปกรณ์ network ทั่วไป OLT ก็คือ Core-Switch
 • ONU (Optical Network Unit) / ONT (Optical Network Terminal)
  หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อกับ Fiber Optic ถ้าจะเปรียบเทียบ ONU/ONT กับอุปกรณ์ network ทั่วไป ONU/ONT ก็คือ Distribution Switch
 • Repeater
  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายเน็ตเวิร์ค 2 เส้นเข้าด้วย เพื่อใช้สำหรับเพิ่มระยะทางในการส่งข้อมูลให้มากขึ้น
 • SSID (Service Set Identifier)
  หมายถึง การตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ไร้สายมาตราฐาน 802.11 เพือ่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ พูดง่ายๆ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตั้งชื่อของ AP (Access Point) ของเรานั่นเอง
 • Switch
  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ถึงกัน แต่ละพอร์ต สามารถบริหารจัดการการสั่งข้อมูลได้
 • UTP (Unshield Twisted Pair)
  สายคู่บิดเกลียว ภายในมีสายทองแดง นิยมใช้ในการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่าย
 • VPN (Virtual Private Network)
  หมายถึง ระบบที่ใช้สำหรับการเน็ตเวิร์คแบบส่วนตัว หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ เป็นการสร้างท่อในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบ เน็ตเวิร์คแบบไร้สาย การใช้งานจะต้องใช้โปรแกรมในการสร้าง VPN ขึ้นมา
 • ฺWEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption
  หมายถึง มาตราฐานในการเข้ารหัสความปลอดภัย โดยเฉพาะกับการใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi ซึ่งผลก็คือ การจะใช้งานจะต้องมีการใส่รหัสผ่านในการเข้าถึงเสียก่อน อย่างไรก็ตาม WEP Encryption นี้ ยังมีระดับความปลอดภัยไม่สูงมากนัก และไม่แนะนำให้ใช้
 • Wi-Fi (Wireless Fidelity)
  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งอยู่บนมาตราฐาน IEEE 802.11 ปัจจุบัน เราจะเห็นอุปกรณ์โมบายต่างๆ มี Wi-Fi เป็นมาตราฐาน เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ
 • WPA (Wi-Fi Protected Access)
  หมายถึง มาตราฐานในการเข้ารหัสความปลอดภัย ที่ผ่านอีกขั้นจาก WEP ในเรื่องของการเข้ารหัสและการถอดรหัส
 • WPA2
  หมายถึง มาตราฐานในการเข้ารหัสความปลอดภัย ที่พัฒนาเพิ่มเติมมาจาก WPA เวอร์ชั่นแรก รองรับการเข้าถึงระดับ 192-bit และ 256-bit ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตราฐานในการตั้งรหัสผ่านที่ใช้กันอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน