Microsoft 365 (เดิมชื่อ Office 365)

อีกหนึ่งเครื่องมือในการใช้งานอันทรงพลังจาก Microsoft ที่ตามเทรนด์โดยพัฒนาในรูปแบบของ Cloud โดยมีการผสมผสานการใช้งานระบบอีเมล Exchange รวมทั้งสามารถทำงานโปรแกรมต่างๆ ในตระกูล Office ผ่าน Cloud โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม แต่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ในราคาประหยัด

มาเริ่มต้นเรียนรู้ Microsoft 365 กันเลย