PDF Split and Merge ฟรีโปรแกรมจัดการ PDF

pdf splite and merge

PDF คืออะไร

PDF คือไฟล์เอกสารประเภทหนึ่งที่เราสามารถแปลงจากไฟล์ต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel PowerPoint หรือแม้กระทั่ง รูปภาพ แปลงมาเป็น PDF และผลลัพธ์ที่ได้คือ ไฟล์มีขนาดเล็กลง สามารถสั่งพิมพ์ได้เหมือนต้นฉบับ แต่การเปิดอ่าน จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมในการเปิดอ่าน อย่างเช่นโปรแกรม Adobe Reader เป็นต้น  ปัจจุบัน PDF เป็นไฟล์เอกสารมาตราฐานโลกไปแล้ว คุณสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถใส่รหัสผ่านก่อนเปิดอ่านได้อีกด้วย

ไฟล์ PDF ที่เราได้รับมา อาจมีความจำเป็นจะต้องมีการแก้ไข อย่างเช่น ได้รับไฟล์ PDF หลายหน้า  แต่ต้องการแยกเป็นแต่ละหน้า หรือได้รับไฟล์ PDF มาหลายหน้า แต่ต้องการวมกันเป็นไฟล์เดียว เป็นต้น  ดังนั้น การจะแก้ไขตามความต้องการดังกล่าว จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเสริมช่วย อย่างเช่น  PDF Split and Merge

คุณสมบัติของโปรแกรม PDF Split and Merge

pdf splite and merge mainscreen

 • ฟรีโปรแกรม open source
 • รองรับการแก้ไขไฟล์ PDF
  • รองรับการ Splite หมายถึง การแยกไฟล์ PDF เป็นแต่ละหน้า แยกออกเป็นไฟล์
  • รองร้บการ Merge หมายถึง การรวมไฟล์
 • ใช้งานง่าย แก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว
 • รองรับการหมุนไฟล์ PDF
 • รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS, Linux
 • ลิงค์ดาวน์โหลด PDF Split and Merge
 • ขนาดไฟล์ 15.6 MB

การใช้โปรแกรม PDF Split and Merge นี้ จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม นั่นคือ Java  สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี https://java.com

split pdf

merge pdf file

สรุปแล้ว PDF Split and Merge เป็นเครื่องมือในการจัดการไฟล์ PDF ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของโปรแกรม Utility และสามารถใช้งานได้ดีมากตัวหนึ่ง เหมาะสำหรับองค์กร หรือบริษัทห้างร้านที่ไม่มีโปรแกรมในการจัดการไฟล์ PDF โดยเฉพาะ (ไม่ได้ซื้อโปรแกรมเสียเงิน) สามารถติดตั้งได้อย่างมากหนึ่งเครื่อง ช่วยประหยัดเงินได้ระดับหนึ่่ง