ความสัมพันธ์ของความละเอียดภาพกับขนาด

pixels

เชื่อว่าหลายๆ คนไม่ว่าคุณจะซื้อกล้องดิจิตอล หรือโทรศัพท์ที่มีกล้องดิจิตอลประกอบด้วย สิ่งหนึ่งที่หลายๆ ไม่เคยมองข้าม นั่นคือ การเลือกซื้อกล้องที่มีความละเอียดสูงๆ ไว้ก่อน ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่า ย่ิงกล้องมีความละเอียดสูง ภาพที่ได้จะคมชัดและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งความจริงส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า เป็นจริง แต่ในความเป็นจริง (จริงๆ) แล้ว ยังมีความสัมพันธ์ของอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ขอพูด ณ ทีนี่ เพราะบทความนี้จะมาแนะนำ ถึงความสัมพันธ์ของ ความละเอียดของภาพ กับ ภาพที่เราจะส่งอัดในร้านถ่ายรูป

เลือกความละเอียดให้ตรงกับภาพที่ต้องการอัด

ตัวอย่าง ความละเอียดของภาพ กับขนาดภาพ
photo pixels

ตารางสัมพันธ์ระหว่างความละเอียดกับการพิมพ์ภาพ

 • ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (0.5 เมกกะพิกเซล) 3R
 • ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (0.8 เมกกะพิกเซล) 4R
 • ความละเอียด 1280×960 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (1.2 เมกกะพิกเซล) 5R
 • ความละเอียด 1600×1200 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (2 เมกกะพิกเซล) 6R
 • ความละเอียด 2048×1536 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (3.1 เมกกะพิกเซล) 8R (A4)
 • ความละเอียด 2400×1800 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (4.3 เมกกะพิกเซล) 10R
 • ความละเอียด 2560×1920 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (5 เมกกะพิกเซล) A3
 • ความละเอียด 2832×2128 พิกเซล
  ขนาดของภาพที่อัดได้ (6 เมกกะพิกเซล) 20×30 นิ้ว

สรุปง่ายๆ เรื่องขนาดของภาพ

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เวลาที่เราต้องการส่งภาพถ่ายดิจิตอลที่เราถ่ายให้ร้าน เลือกส่งไฟล์ที่มีขนาดที่ถูกต้องด้วยน่ะครับ อย่างไรก็ตาม ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า สามารถอัดภาพที่มีขนาดเล็กได้น่ะครับ ตัวอย่างเช่น ถ่ายภาพด้วยความละเอียด 6 ล้านพิกเซล สามารถนำไปอัดภาพขนาดเล็กเพียง 4R ได้) เป็นต้น เราไม่จำเป็นต้องย่อขนาดของภาพก่อนแล้วส่งให้ทางร้าน เพราะทางร้านจะจัดการให้เองครับ.. ไม่ต้องเสียเวลาไปย่อก่อน !