เรียนรู้เรื่องมุมมอง เพื่อการทำงานง่ายขึ้นบนพาวเวอร์พอยท์

microsoft powerpoint tips

มุมมองของ PowerPoint คืออะไร

หลักการทำงานของโปรแกรม PowerPoint จะมีลักษณะการสร้างเป็นหน้าแต่ละหน้า ซึ่งเราเรียกว่าสไลด์ ดังนั้น เืพื่อให้สามารถจัดวางและเรียงลำดับของสไลด์แต่ละสไลด์ได้อย่างถูกต้อง โปรแกรม PowerPoint จึงได้เตรียมคำสั่งเพื่อช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูล แก้ไข และจัดวางหรือเรียงสไลด์ได้อย่างสะดวก เรารวมเรียกมุมมองนี้ว่า View แต่ละประเภทของมุมมองหรือ View ก็จะมีความแตกต่่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์ในการทำงาน ณ ขณะนั้น เรามาดูว่า คำสั่ง View มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไร

มุมมอง (View) ของ Powerpoint

view ms powerpoint

view ms powerpoint

มุมมองเป็นคำสั่งในการแสดงผลสไลด์ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้สามรถทำการตรวจสอบและแก้ไขสไลด์ได้สะดวกมากขึ้น เราสามารถเรียกคำสั่งมุมมอง ได้จากมุมขวาล่าง (ดังภาพประกอบ) อย่างไรก็ตามโปรแกรม Microsoft PowerPoint แต่ละเวอร์ชั่น อาจมีความแตกต่างกันบ้าง อย่างเช่นในมุมมอง Reading View จะมีใน Microsoft Office 2010 ขึ้นไป

  • Normal View
  • Slide Sorter
  • Reading View (มีใน PowerPoint 2010)
  • Slide Show

Normal View มุมมองปกติ

normal view outline ppt

normal view outline ppt

เป็นมุมมองที่ใช้สำหรับเวลาทำการบน PowerPoint เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกก็จะพบมุมมองประเภทนี้เป็นอันดับแรก โดยมุมมอง Normal View จะสามารถเลือกรูปแบบ Slides และแบบ Outline ได้

  • Slides จะแสดงให้เห็นหน้าสไลด์เต็มที่มีขนาดเล็กหรือย่อลง
  • Outline จะแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกในแต่ละสไลด์ ซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อความบนหน้าต่าง Outline ได้โดยตรงเลย

Slide Sorter มุมมองแบบเรียงลำดับ

slide sorter ppt

slide sorter ppt

เป็นมุมมองที่ช่วยทำให้เราสะดวกในการจัดเรียงสไลด์ สามารถคลิกลากและไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ สามารถกำหนดขนาดต่อหน้าในโดยการย่อหรือขยายขนาดของแต่ละสไลด์ได้ตามต้องการ ถือว่าเป็นมุมมองที่สะดวกมากๆ

Reading View มุมมอง สำหรับการอ่าน

reading view ppt

reading view ppt

เป็นมุมมองที่เหมาะำสำหรับการ review สำหรับคนสร้าง PowerPoint เราสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองอื่นๆ จากมุมมอง Slide Sorter ได้โดยตรง ทำให้สะดวกในการทำงานมากขึ้น

Slide Show มุมมองสำหรับการนำเสนอหรือแสดงพรีเซ็นเทชั่นของเรา

slideshow powerpoint

slideshow powerpoint

ปกติเราสามารถสั่งให้รันสไลด์โชว์ได้โดยการกดปุ่ม F5 หรือคลิกผ่านเมนู Slide Show ได้โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงตั้งแต่สไลด์แรกเลย หรือต้องการให้แสดงสไลด์ที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน

เวลาสร้างพรีเซ็นเทชั่น อย่าลืมทดสอบแต่ละมุมมองและดูความแตกต่างกันอีกครั้งน่ะครับ จะได้เข้าใจได้มากกว่านี้ ก็หวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องมุมมองในการแสดงผลของพรีเซ็นเทชั่นกันบ้างแล้วน่ะครับ ขอให้สนุกและมีความสุขกับการทำงานด้วยน่ะครับ..