ทิป หา product key บน Windows, Office

keyfinder logo

Product Key คืออะไร

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows คงทราบว่า เวลาที่เราต้องการติดตั้งโปรแกรม เราจำเป็นจะต้องมี Product key หรือ Serial Number เพื่อให้ในระหว่างการติดตั้ง หรือหลังการติดตั้งก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการติดตั้งไปแล้ว และเราลืม product key อาจมีปัญหาในกรณีที่เราต้องการติดตั้ง่ Windows ใหม่ ซึ่งอาจมาจากหลายๆ เหตุผล เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัส หรือ คอมพิวเตอร์แฮ้งค์บ่อยๆ  

โดยปกติแล้ว หลังจากติดตั้งโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ลงบนคอมพิวเตอร์แล้ว หมายเลข Product key หรือ Serial Number จะถูกซ่อนไว้ ไม่ให้ใครเห็น หรือแอบนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถค้นหา  Product key หรือ Serial Number ได้ไม่ยาก เพียงแค่ใช้โปรแกรมที่เรากำลังจะแนะนำต่อไปนี้  นั่นคือ  โปรแกรม Magical Jelly Bean Keyfinder

โปรแกรม Magical Jelly Bean Keyfinder

ลิงค์ดาวน์โหลด  โปรแกรม Magical Jelly Bean Keyfinder

คุณสมบัติของ โปรแกรม Magical Jelly Bean Keyfinder

  • รองรับการค้นหา key ได้มากกว่า 300 โปรแกรม (กรณีของฟรี)
  • รองรับการค้นหากับโปรแกรม 64บิต
  • รองรับการค้นหา Windows 7, 8, 8.1, 10 และ Office 2010
  • รองรับการค้นหา Product Key จาก Windows 7, 8, 8.1 จาก BIOS (เวอร์ชั่นเสียเงิน)
  • รองรับการค้นหาและบันทึกเป็นไฟล์ TXT, CSV

วิธีการใช้งาน Magical Jelly Bean Keyfinder

keyfinder resulted screen

แค่ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม จากนั้น ให้เปิดโปรแกรม ก็จะพบรหัสคีย์ของโปรแกรม Windows / Office ที่ต้องการ

ข้อควรระวัง Product Key หรือ Serial Number ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อแสดงว่าเราได้มีการสั่งซื้อโปรแกรมนั้นๆ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ควรให้คนอื่นไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่่นๆ เพราะถือว่าผิดกฏหมายอีกด้วย