สร้างชีทให้แก้ไขได้บางส่วนบน Excel

Protect Sheet

คำสั่ง Protect Sheet ใน Excel

ในหลายๆ สถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องสร้างเอกสารหรือ sheet บน Excel และส่งให้คนอื่นๆ ช่วยบันทึกข้อมูลให้ แต่จะจำกัดเฉพาะให้บันทึกได้ในเซลที่เรากำหนดเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้งาน Excel เทคนิคนี้ เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนใช้โปรแกรม Excel ควรทราบ

ทำความเข้าใจคำสั่ง Protect Sheet

คำสั่ง Protect Sheet หมายถึง การป้องกันไม่ให้มีการบันทึก หรือแก้ไขเอกสาร Sheet จะอนุญาติให้ดูได้เท่านั้น คำสั่งนี้ จะมาพร้อมกับคำสั่ง Unprotect Sheet ซึ่งหมายถึง การยกเลิกการป้องกันการบันทึก

วิธีใช้สั่ง Protect Sheet

 1. เปิดโปรแกรม Excel และเปิดไฟล์ที่เราต้องการป้องกันการบันทึก
 2. คลิกคำสั่ง Review
 3. เลือกคำสั่ง Project Sheet
 4. จะพบหน้าต่างเล็กๆ ให้ใส่ Password
 5. พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ
 6. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

สำหรับการยกเลิกการป้องกันการบันทึกไฟล์ Excel ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้น แต่จะพบคำสั่ง Unproject Sheet แทน ให้คลิกเพื่อยกเลิก แต่จำเป็นจะต้องใส่รหัสผ่านที่สร้างก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นการยืนยันการยกเลิกก่อน

วิธีการ Protect Sheet แต่ให้สามารถบันทึกได้เฉพาะเซลที่ต้องการ

ก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจขั้นตอนเบื้องต้นก่อนว่า ต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งจะประกอบด้วยสองขั้นตอนคือ อันดับแรกคือ ต้องกำหนดพื้นที่ที่อนุญาติให้บันทึกก่อน ขั้นตอนที่สอง จึงทำการ Protect Sheet สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการทำ มีดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม Excel และเปิดไฟล์ที่เราต้องการป้องกันการบันทึก
 2. คลิกคลุมพื้นที่ ที่เราอนุญาติให้บันทึกข้อมูลได้
 3. คลิกขวา เลือกคำสั่ง Format Cell
 4. คลิกแท็ป Protection
 5. คลิกยกเลิกเครื่องหน้าข้อความ Locked
 6. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน เสร็จขั้นตอนแรกในการกำหนดเซลที่สามารถบันทึกได้
 7. จากนั้นให้คลิกยกเลิกการคลุมเซลที่เลือกตอนแรก
 8. คลิกคำสั่ง Review
 9. เลือกคำสั่ง Project Sheet
 10. จะพบหน้าต่างเล็กๆ ให้ใส่ Password
 11. พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ
 12. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถส่งไฟล์ Excel ไปให้คนที่เราต้องการให้ช่วยบันทึกข้อมูล (เฉพาะ) ในตำแหน่งของเซลที่เราต้องการได้แล้ว ทำให้ ไม่ต้องห่วงเรื่องความผิดพลาดในการบันทึกไม่ตรงช่อง หรืออาจทำให้สูตรต่างๆ ที่กำหนดไว้หายไป

หวังว่าคงทำให้เพื่อนๆ น้องๆ ที่กำลังหาวิธีการป้องกันข้อมูลบน Excel สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับตนเอง หรือที่ทำงานนะครับ ฝากแนะนำต่อๆ ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

วิธีการข้างต้น ทดสอบจาก Microsoft Excel for Office 365