ปรับแต่ง Quick Access Toolbar ด้วยตัวเอง

Quick Access Toolbar คืออะไร

ลองมองไปที่บรรทัดบนสุดของโปรแกรม Microsoft Word  (ด้านซ้ายมือสุด) แล้วคุณจะพบ Toolbar แสดงไอคอนเล็กอยู่ เจ้า Toolbar นี้แหละที่เราเรียกว่า Quick Access Toolbar ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทย ก็จะน่าจะหมายถึง ทูลบาร์ที่ทำให้เข้าถึงคำสั่งได้เร็ว  แน่นอนเร็วขึ้น เพราะเราสามารถคลิกเลือกได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านแท็บที่อยู่บนเมนู  ที่แน่ๆ เรายังสามารถปรับแต่งการแสดงของ Quick Access Toolbar ได้ด้วยตัวเอง

Quick Access Toolbar เครื่องมือในการแสดงคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ  ทำให้เข้าถึงคำสั่งนั้นๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น

วิธีปรับแต่ง Quick Access Toolbar

word-options quick-access-toolbar
word-options quick-access-toolbar
 1. คลิกสามเหลี่ยมหัวกลับ ด้านขวามือสุด จะพบเมนูที่ซ่อนไว้
 2. สังเกตหน้าคำสั่งที่มีเครืองหมายถูก คือ คำสั่งที่แสดงไอคอนนั้นๆ ณ ปัจจุบัน
 3. ลองคลิกเลือกคำสั่งอื่น ที่ไม่มีเครื่องหมายถูกสักอัน จะพบว่า ที่ Quick Access Toolbar มีไอคอนแสดงเพิ่มเติมเข้ามา
 4. ถ้า ต้องการเลือกคำสั่งอืนๆ มากกว่านี้ ให้คลิกเลือก More Commands
 5. จากนั้น จะพบหน้าต่าง Word Options
 6. จะพบสี่เหลี่ยนสองด้าน ซ้าย และขวา
  • ด้านซ้ายคือ คำสั่ง ที่ยังไม่มีการถูกเลือกให้แสดงบน Quick Access Toolbar
  • ด้านขวามือ คือ คำสั่ง ที่ถูกเลือกในปัจจุบัน
 7. ถ้า ต้องการเพิ่มคำสั่ง ให้คลิก คำสั่ง ซ้ายมือ และเลือกกดปุ่ม Add
 8. คำสั่งนั้น ก็จะไปแสดงด้านขวามือทันที

คำแนะนำเพิ่มเติม

แนะนำให้เลือกไอคอนที่เราใช้งานบ่อยๆ และสั่งให้นำมาแสดงบน Quick Access Toolbar เพื่อให้เราสามารถเรียกใช้คำสั่งนั้นๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และนี่คือ ที่มาที่ทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

Quick Access Toolbar เป็นเมนูบาร์ที่มีใน โปรแกรมทุกตัวที่อยู่ในตระกูล Microsoft Office 2010

ขั้นตอนข้างต้น ทดสอบจากโปรแกรม Microsoft Word 2010

 

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม