Quick Analysis แนะนำต้องใช้

Quick-Analysis Excel

เครื่องมือน่าใช้บน Microsoft Excel

บทความนี้อยากจะแนะนำเครื่องมือเล็กๆ แต่ทรงพลัง และน่าใช้งานมาก มีชื่อว่า “Quick Analysis” เพราะสามารถแปลงข้อมูลธรรมดา ให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลให้ทันที

คำสั่ง Quick Analysis จะแสดงให้เห็นต่อเมื่อมีการคลุมข้อมูลที่ต้องการจะวิเคราะห์เท่านั้น

วิธีใช้งาน Quick Analysis

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
 2. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการวิเคระห์
 3. คลุมข้อมูล จากนั้นจะพบคำสั่ง Quick Analysis ที่บริเวณมุมขวาล่างสุดของข้อมูลที่ถูกคลุม หรือจะกด Ctrl+Q
 4. จะพบหน้าต่างเมนู Quick Analysis ให้เลือก
  • Formatting
   ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ดูอ่านง่ายขึน
  • Charts
   สร้างชาร์ทสวยๆ พริบตา
  • Totals
   คำนวณตัวเลขในรูปแบบต่างๆ
  • Table
   ปรับแต่งตารางให้สวยงาม
  • Sparklines
   ชาร์ทเล็กๆ ที่ทำให้ข้อมูลน่าสนใจ
 5. ให้ลองเลือกคำสั่ง Formatting เลือกคำสั่งย่อย Data Bar จะพบแถบบาร์ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลไหนมีค่ามากน้อยกว่ากัน (ช่วยให้อ่านข้อมูลได้เร็วขึ้นมาก)
 6. ทดลองอีกครั้งกับคำสั่ง Formatting เลือกคำสั่งย่อย Color จะพบสี แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลไหนมีค่ามากน้อยกว่ากัน (สีที่แตกต่าง ช่วยให้เราสรุปข้อมูลได้ง่าย)

วิธีอ่านค่าของสี หรือ Color

 • สีแดง
  • สีแดงเข้ม หมายถึงตัวเลขที่มี่ค่าน้อยสุด
  • สีแดงอ่อน หมายถึง ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าแดงเข้ม
 • สีเขียว
  • สีเชียวเข้ม หมายถึง ข้อมูลตัวเลขที่มีค่าสูงสุด
  • สีเขียวอ่อน หมายถึง ข้อมูลตัวเลขที่มีค่าต่ำลงมา เมื่อเปรียบเทียบกับสีเขียวเข้ม

ให้ลองดูภาพประกอบตัวอย่างด้านบน ในการใช้คำสั่ง Quick Analysis และถ้าต้องวิเคราะห์ในหัวข้ออื่นๆ ของ ก็อยากให้เพื่อนๆ หรือน้องๆ ได้ลองทดสอบดูกันได้เลย ทั้งนี้ ก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนไหน และแบบใด