Quick Parts คำสั่งน่าใช้บน Microsoft Outlook

MS Outlook Tip

Quick Parts คืออะไร

เพื่อให้การพิมพ์จดหมายในอีเมลรวดเร็วขึ้น เราสามารถกำหนดคำหรือประโยชที่ใช้บ่อยๆ และบันทึกเก็บไว้ใน Quick Parts จากนั้น เมื่อเราต้องการใช้คำนั้นๆ เราก็สามารถเลือกแทรกในเนื้อหาของจดหมายได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์บ่อยๆ วิธีเหล่านี้ เราเรียกว่า Quick Parts  เป็นไงครับ น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ แถมยังลดปัญหาการสะกดคำผิดได้อีกด้วย เพราะก่อนบันทึกเข้า Quick Parts ก็ควรทำการตรวจสอบคำหรือประโยคให้ถูกต้องก่อน

คำสั่ง Quick Parts เป็นคำสั่งที่สามารถเรียกได้จากเมนู Insert และเมนูย่อย Quick Parts

แนะนำวิธีการบันทึก คำหรือประโยชคเข้า Quick Parts

quick-parts ms outlook

 1. เปิดอีเมล และพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการ
 2. คลิกคลุม คำหรือข้อความ ที่ต้องการ
 3. คลิกเมนู Insert
 4. เลือกไอคอน Quick Parts
 5. เลือกคำสั่งย่อย Save Selection to Quick Parts Gallery..add quick-parts
 6. คลิก OK เพื่อยืนยัน
 7. เพียงเท่านี้ เราก็สามารถบันทึก คำหรือประโยค ที่ต้องการได้แล้ว

วิธีการแทรกคำหรือข้อความจาก Quick Parts

insert quick parts

 1. เปิด New Email
 2. พิมพ์ข้อความในจดหมาย
 3. พอถึงตำแหน่งที่ต้องการ แทรกคำ จาก Quick Parts
 4. ให้กดปุ่ม Insert
 5. เลือกคำสั่ง Quick Parts
 6. เลือกข้อความที่ต้องการ
 7. โปรแกรมจะแทรก คำหรือประโยค ให้ทันที

ทิปเพิ่มเติม คำสั่ง Quick Parts

 • รองรับการแทรกในรูปแบบ คำ
 • รองรับการแทรกในรูปแบบ ประโยค
 • วิธีลบ คำหรือข้อความ ใน Quick Parts
  1. ให้คลิกเข้า Quick Parts
  2. จากนั้นเลือก คำหรือข้อความ
  3. คลิกขวาเลือก Organize and Delete
  4. เลือก Delete ได้ทันที