เจาะลึกการใช้ Recycle Bin

manage recycle bin windows

ถังขยะ หรือ Recycle Bin

คุณทราบหรือไม่ว่าถังขยะบนคอมพิวเตอร์ของเราก็มีโอกาสเต็มได้เหมืือนกับถังขยะทั่วๆ ไป ซึ่งเท่าที่เข้าใจ Recycle Bin คือที่เก็บไฟล์ต่างๆ ที่เรามีการลบทิ้งจากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะลบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตามโดยปกติ เราสามารถกู้ไฟล์กลับมาได้ ด้วยวิธีการ Restore เช่นกัน

แต่บทความนี้ไม่ได้จะมาแนะนำการใช้งาน Recycle Bin แต่จะมาแนะนำถึงวิธีการบริหารจัดการ Recycle Bin ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ถึงขยะเต็ม แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ถ้า Recycle Bin เต็มจะเกิดอะไรขึ้น.. จะมีปัญหากับการกู้ไฟล์หรือไม่ หรือมีปัญหากับดิสก์ หาคำตอบได้จากบทความนี้ เท่านั้น

ปัญหา Recycle Bin เต็ม

recycle bin full

คุณทราบหรือไม่ว่า กรณี Recycle Bin เต็มจะมีผลทำให้การลบไฟล์ใหม่ ไปทับไฟล์ที่ถูกลบเก่า ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถกู้ไฟล์เก่าๆ ได้ ดังนั้น ถ้าเราไม่จัดการอะไร ก็จะทำให้ไฟล์เก่าๆ อาจไม่สามารถกู้กลับมาได้ กรณีมีความจำเป็นต้องกู้ไฟล์ขึ้นมา

ยกเว้นแต่ว่า คุณมั่นใจว่าไฟล์ที่ลบไปแล้ว จะไม่สนใจหรือไม่ตอ้งการกู้อีกต่อไป

วิธีบริหารจัดการ Recycle Bin

recycle bin property

 1. เปิดหน้าจอ Desktop
 2. คลิกขวาบริเวณไอคอน Recycle Bin
 3. เลือกคำสั่ง Property
 4. จะพบหน้าต่าง Recycle Bin Properties โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • Recycle Bin Location
  • Settings for selected location
   • Custom size
   • Don’t move file to the Recycle Bin. Remove file immediately when deleted
  • Display delete confirmation dialog
 5. เราสามารถปรับเพิ่มขนาดของถังขยะได้ โดยการเพิ่มตัวเลขที่ช่อง Custom size แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนการแก้ไขนี้จะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่บนดิสก์เสียก่อนว่า มีพื้นที่ว่างเพียงพอหรือไม่
 6. จากนั้นกดปุ่ม Apply

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถปรับแต่งขนาดของถังขยะได้แล้วครับ อัอ ลืมบอกไป ทิปนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั้ง Windows 7, Windows 8 หรือแม้กระทั่ง Windows 10

คุณทราบหรือไม่ว่า จำนวนของ Recycle Bin ไม่ได้มีแค่อันเดียว แต่จะมีมากหรือน้อยนั้น ขึ้นกับจำนวน drive ของดิสก์ที่เรามีการสร้างขึ้นมา ตัวอย่างเชน Drive C:, D: เป็นต้น ซึ่ง Recycle Bin นี้ จะไม่รวมถึง CD/DVD Drive ครับ