ทิป แก้ปัญหาลบขยะ Recycle Bin ไม่ได้

ถังขยะใน Windows

Recycle Bin คือ โฟลเดอร์ถังขยะที่เป็นที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์ที่เราสั่งลบออกไปบน Windows มีไว้สำหรับกรณีป้องกันการผิดพลาดที่เราอาจเผลอลบผิดไป ภายใน Recycle Bin จะเก็บที่เราลบออกไป เหมือนเป็นโฟลเดอร์หนึ่ง เราสามารถกู้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้ เพียงแค่คลิกและลากออกมา หรือจะเข้าไปที่ Recycle Bin คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการกู้กลับมา จากนั้นคลิกขวา เลือก Restore ได้เช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าไฟล์ที่ลบยังไม่ถูกลบออก ก็อาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอได้เช่นกัน

บทความนี้จะมาแนะนำปัญหาของการลบไฟล์ที่อยู่ใน Recycle Bin ที่พยายามลบเท่าไหร่ก็ไม่ออก ปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพียงแค่สั่งลบโฟลเดอร์ Recycle Bin แทนการลบไฟล์ภายใน และให้ Windows เป็นผู้สร้างขึ้นมาเองก็เป็นอันใช้ได้

วิธีการแก้ปัญหาลบไฟล์ใน Recycle Bin

folder-options windows7

  1. เปิด Windows Explorer
  2. คลิก Organzie
  3. คลิก Folder and search option
  4. คลิก View
  5. คลิกเลือก Show hidden-files, folder and drives
  6. คลิกยกเลิก Hide protected operating system files
  7. หลังจากนั้น ไปยัง drive C:
  8. ดูไฟลเดอร์ที่มีข้อความ $Recycle Bin
  9. ให้คลิกขวาที่ไฟล์นี้ เลือก Delete

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถลบไฟล์ที่อยู่ในถังขยะ Recycle Bin ได้แล้วครับ จากนั้น Windows จะทำการสร้างโฟลเดอร์ให้อัตโนมัติแทนตัวเก่าที่ลบไป

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม