แนะนำ Remote Desktop Connection

remote desktopconnection

เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันผ่าน Remote program

ปัจจุบัน การใช้งานอาจไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว หลายๆ คนจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อคอมฯ เข้าไปยังคอมฯ เครื่องอื่นๆ เพื่อการเอาข้อมูล หรือโดยเฉพาะการ support เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคอมฯ อีกเครื่องๆ หนึ่ง โดยอาศัยโปรแกรมช่วยในการเชื่อมต่อเข้าหากัน โดยเฉพาะกับโปรแกรมฟรี ที่มาพร้อมกับ Windows นั่นคือโปรแกรม Remote Desktop Connection  สำหรับการเชื่อมต่อคอมฯ เข้าด้วยกัน มักเรียกสั้นๆ ว่า Remote

สำหรับโปรแกรมที่นิยมใช้งานการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล และมีฟรีเวอร์ชั่นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล นั่นคือ TeamViewer ซึ่งสามารถหาอ่านรายละเอียดวิธีการใช้งานและลิงค์ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรม ได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกัน

Remote Desktop Connection ทำอะไรได้บ้าง

 • เชื่อมต่อเข้าไปยังคอมฯ อีกเครื่องหนึ่ง
 • สามารถทำงานได้เสมือนหนึ่งใช้งานบนคอมพิวเตอร์นั้นๆ อยู่
 • รองรับการโอนย้ายไฟล์จากเครื่องที่เข้าถึง
 • รองรับการตั้งค่าว่า จะให้เชื่อมโยงในอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยหรือไม่ เช่น ดิสก์ คีย์บอรด์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
 • ประยุตก์ในการอบรมออนไลน์ได้ เพราะสามารถแนะนำตามหน้าจอของผู้ที่เเราต้องการสอนได้โดยตรง

เตรียมพร้อมก่อนการ Remote 

การเชื่อมต่อคอมฯ สองเครื่องเข้าด้วยกัน สิ่งสำคัญคือ คอมฯ ทั้งสองจะต้องอยู่ในเครือข่ายหรือ LAN เดียวกัน ปกติตามบ้าน หรือสำนักงานเวลาเชื่อมต่อ ก็จะอยู่ในวงเดียวกันอยู่แล้ว สำหรับเครื่องที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าไป จะต้องแจ้งหมายเลข ipaddress ให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อน

วิธีการตรวจสอบ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ipconfig ip address

 1. กดปุ่ม Windows logo + R
 2. พิมพ์คำว่า cmd และกดปุ่ม enter ตาม
 3. จะพบหน้าต่างสีดำ
 4. พิมพ์คำว่า ipconfig และกดปุ่ม enter ตาม
 5. จะพบหมายเลข IP address บนบรรทัด IPv4 Address เช่น 192.168.1.2 เป็นต้น

นอกจากนี้ เครื่องที่ถูก Remote เข้าไป จะต้องตั้งค่า อนุญาติให้มีการ Remote เข้าถึงอีกด้วย สำหรับ Windows 7 และ Windows 8 จะต้องเข้าไปยังหัวข้อ System และเลือก Remote Settings จากนั้นก็คลิก Allow Connections  สำหรับรายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อถัดๆ ไป

remote-settings windows-7

วิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันผ่าน Remote Desktop Connection

remote desktop connection

 1. คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องจะต้องเปิดใช้งานอยู่
 2. เครื่องที่ต้องการลิงค์ไปยังอีกเครื่่องหนึ่ง ให้คลิกเปิดโปรแกรม Remote Desktop Connection
  • Windows 7 ให้พิมพ์ชื่อโปรแกรมในช่อง Search
  • Windows 8 ให้กดปุ่ม Windows logo + S และพิมพ์ชื่อโปรแกรม
 3. จากนั้น คลิกเลือก Remote Desktop Connection  เพื่อเปิดโปรแกรม
 4. พิมพ์ หมายเลข IP Address ที่ได้มา
 5. จากนั้น จะผ่านเข้าสู่หน้า ให้ใส่ User และ Pasword ของเครื่องคอมฯ นั่นๆ
 6. ถ้าใส่ไม่ผิดพลาด ก็จะสามารถเข้าไปใช้งานเครื่องคอมฯ นั้นๆ ได้ทันที

ข้อควรทราบ  ระหว่างการ Remote คอมพิวเตอร์ที่ถูก Remote จะไม่สามารถใช้งานได้ และจะถูก Lock อัตโนมัติ ถ้าเจ้าของเครื่องทำการ Login เข้าเครื่อง จะมีผลทำให้การ Remote เครื่องถูกยกเลิกอัตโนมัติไป