แก้ปัญหา Remote ขึ้น Maximum connections

Maximum remote desktop

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย และมีการ remote เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ หรือเซอร์เวอร์ในระยะไกล ปกติจะมีการจำกัดจำนวนการ remote ในเวลาเดียวกัน เช่น ไม่เกิน 5 เครื่อง เป็นต้น ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้

แต่ถ้าเกิน ก็จะใช้ไม่ได้ และอาจขึ้นประโยคเต็มๆ ว่า “The terminal server had exceeded the maximum of allowed connections.” ปัญหานี้ อาจไม่ใช่ปัญหาหมูในการแก้ไขของใครหลายๆ คน

ปัญหาข้างต้น เกิดจากการใช้โปรแกรม Remote Desktop Connection

แนวทางการแก้ไขปัญหา The terminal server had exceeded the maximum of allowed connections

 • Logout ก่อนปิดหน้าจอการ Remote ซึ่งดูเหมือนว่า ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้า Remote เข้าไปเพื่อ Logout ไม่ได้ จะทำอย่างไร
 • Restart Server ซึ่งกรณี Server อยู่ไกล ก็อาจไม่สามารถทำได้สะดวก เพราะต้องมีการเดินทาง โดยเฉพาะ ถ้า Server อยู่ต่างประเทศ ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่
 • Hack ผ่าน Command Line ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการทำงานสักเล็กน้อย แต่สามารถเรียนรู้ และลองทำตามขั้นตอนได้เช่นกัน แต่ที่สำคัญ เราจำเป็นต้องรู้หมายเลข IP ของเครื่อง Server นั้น ๆ และเราจำเป็นจะต้องอยู่ใน Network เดียวกันด้วย (แต่ถ้าอยู่นอก Network อาจต้องใช้ VPN: Virtual Private Network เข้าถึง Network นั้นๆ ก่อน)
ID 1 ค้างอยู่ หรือยัง Log-in อยู่

วิธีการใช้คำสั่ง Command Line

 1. สั่งรันโปรแกรม Command Prompt
 2. จะพบหน้าจอสีดำ
 3. จากนั้น พิมพ์คำว่า “query session /server:ชื่อ Server หรือ IP Server
 4. จะพบหน้าต่างแสดงรายละเอียดของ session ที่ค้างอยู่
 5. ให้ดูที่คอลัมภ์ “ID” ดูว่ามี ID ไหนที่มีชื่อ User และค้างอยู่ ตัวอย่างเช่น มี ID: 2 ค้างอยู่ ให้ลองยกเลิกออกไป โดยใช้คำสั่ง “reset”
 6. จากนั้น ให้พิมพ์คำว่า “reset session 2 /server:ชื่อ Server หรือ IP Server
 7. ถ้า reset ได้ ซึ่งหมายถึง การทำให้ session นั้นหลุด หรือ logout ออกไป หน้าจอ ก็จะขึ้นแสดงบรรทัดใหม่ให้ โดยไม่มีข้อความอะไร นั่นแสดงว่า สำเร็จ
 8. ทดสอบลองพิมพ์คำสั่ง query ข้างต้นอีกครั้ง จะพบว่า session ที่เราเลือกได้ถูก Logout ออกไปแล้ว

ก็หวังว่า แนวทางข้างต้น คงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเพื่อนๆ เช่นเดียวกับที่ผมได้เคยแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยคำสั่งข้างต้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถ้ายังแก้ไขไม่ได้ก็อย่าท้อนะครับ เพราะปัญหามีไว้ให้แก้ไข ขอให้สนุกกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกับผนนะครับ