ลบบทความที่สร้างขึ้น WordPress

wordpress logo

บางครั้่งเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องลบข้อความที่โพสต์ อาจเกี่ยวเนื่องมาจากการโพสต์ผิด หรือโพสต์ซ้ำก็เป็นได้ ดังนั้น การลบข้อความบางบทความออก จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้จะมาชี้จุดที่ใช้สำหรับการลบข้อความ ทั้งในส่วนของ Posts และส่วนของ Pages ว่าอยู่ในหน้าไหนของ Back-End WordPress

ขอบอกล่วงหน้า การลบบทความทั้งในส่วนของ Pages และ Posts จะเหมือนกัน ยกเว้น การเข้าถึงเมนู จะแตกต่างกันออกไป

วิธีการลบบทความบน WordPress หน้า Posts

 1. Log-in เข้า WordPress
 2. เราจะพบหน้าแรกคือ Dashboard
 3. คลิกเลือก All Posts คอลัมภ์ด้านซ้ายมือ
 4. ที่คอลัมภ์ Title ให้คลิกเลือกถูกหน้าข้อความที่ต้องการลบ
 5. จะเห็นคำสั่ง Trash
 6. คลิกเลือกคำสั่งนี้ บทความก็จะหายไปในทันที

วิธีการลบบทความบน WordPress หน้า Pages

 1. Log-in เข้า WordPress
 2. เราจะพบหน้าแรกคือ Dashboard
 3. คลิกเลือก All Pages คอลัมภ์ด้านซ้ายมือ
 4. ที่คอลัมภ์ Title ให้คลิกเลือกถูกหน้าข้อความที่ต้องการลบ
 5. จะเห็นคำสั่ง Trash
 6. คลิกเลือกคำสั่งนี้ บทความก็จะหายไปในทันที