ฟรี เครื่องมือปรับขนาดดิสก์

ปรับแต่งดิสก์ คุณก็ทำได้

การใช้งานคอมพิวเตอร์ เราอาจมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับแต่งพื้นที่ขนาดของฮาร์ดดิสก์  โดยเฉพาะ drive C ซึ่งเป็น drive ที่สำคัญเพราะเป็น drive ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง Windows และจำเป็นจะต้องมีพื้นที่คงเหลือมากพอสมควร เพื่อให้ Windows ใช้พื้นที่บางส่วนในการประมวลผลข้อมูลอีกด้วย  ดังนั้น ถ้าพื้นที่ดิสก์เหลือไม่มาก อาจทำให้การทำงานของคอมฯ ช้าลงได้

โดยปกติแล้ว ดิสก์หนึ่งลูก อาจมีการแบ่งเป็น drive C และ drive D เพื่อใช้ติดตั้งโปรแกรม และบันทึกข้อมูล แยกจากกัน เพื่อสะดวกในการสำรองข้อมูล หรือกรณี Windows มีปัญหา  ดังนั้น ถ้าเรามีการแบ่งพื้นที่ drive C น้อย และเหลือ drive D มาก เราจำเป็นจะต้องปรับขนาดดิสก์ ซึ่งสมัยก่อน ถ้าต้องการทำ จะต้องทำการ format ดิสก์ใหม่ ซึ่งยุ่งยาก และใช้งานนาน แต่ปัจจุบัน เราสามารถใช้ฟรีโปรแกรมที่ชื่อว่า  MiniTool Partition Wizard เพื่อจัดการปรับขนาดดิสก์ได้ แม้จะมีข้อมูลติดตั้งอยู่

ความสามารถของ MiniTool Partition Wizard

minitool partition mainscreen

  • ปรับขนาดดิสก์ได้ตามความต้องการ
  • รองรับการปรับแต่งพื้นฐานเกี่ยวกับ partition
  • รองรับความสามารถในการย้าย partition
  • รองรับการเปลี่ยนแปลงประเภทของ partition
  • รองรับการแปลงระบบไฟล์ระหว่าง FAT / FAT 32 / NTFS
  • รองรับการกู้ partition ที่ถูกลบ
  • รองรับการ optimize SSD

รองรับการใช้งาน Windows ตั้งแต่ Windows XP จนถึง Windows 10
ขนาดไฟล์ประมาณ 30 MB
รองรับ Windows รุ่น 32-bit และ 64-bit
สนใจดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม MiniTool Partition Wizard

ปัจจุบัน โปรแกรม MiniTool Partition Wizard เป็นโปรแกรมที่มีคนดาวน์โหลดไปมากว่า 20 ล้านครั้ง สิ่งนี้ คงเป็นประกันได้ถึงความสามารถของโปรแกรมและความน่าเชื่อถือ