เขียน Resume อย่างไรให้ดูโปร

resume templates

สำหรับคนว่างงาน กับคนต้องการเปลี่ยนงาน

บทความนี้จะมาแนะนำการเขียน Resume หรือแปลเป็นไทยว่า ประวัติโดยย่อ เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง และตรงตามหลักสากล พร้อมกันนี้ยังจะมาแนะนำการเขียน  CV (Curriculum Vitae) ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรให้ทราบกันด้วย น้องๆ นักศึกษาที่กำลังหางานทำ แนะนำอย่างพลาดหัวใจของการสมัครงานนี้น่ะครับ ขอบอกว่า จะแนะนำการเขียนโดยใช้ Template ที่อยู่บน Microsoft Word 

ก่อนจะเข้าไปสู่วิธีการเขียนแบบฟอร์ม Resume มาทำความรุ้จักคำสองคำ ที่เป็นหัวใจของการสมัครงานก่อนครับ นั่นก็คือ Resume กับ CV

Resume ต่างกับ CV หรือไม่อย่างไร

sample resume template

sample resume template

 • ความเหมือน Resume และ CV ใช้สำหรับการเขียนประวัติโดยย่อ
 • CV จะเป็นการเขียนประวัติในเชิงลึก ประกอบด้วยประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมทั้งผลงาน งานวิจัย ก็ควรเขียนในหัวข้อนี้
 • CV ส่วนใหญ่มีความยาวตั้งแต่ 2 หน้ากระดาษขึ้นไป
 • การเขียน CV เหมาะนำไปใช้สำหรับสมัครด้านการสอน วิชาการ หรือแม้กระทั่งการขอทุน
 • Resume ส่วนใหญ่มีความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า

เมื่อทราบรายละเอียดและการนำไปใช้ระหว่าง Resume และ CV แล้ว  คราวนี้ถึงคราวพระเอกของเรื่อง นั่นคือ Microsoft Word ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เราเขียน Resume และ CV ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเราจะได้ทราบว่า อะไร ควรจะวางไว้ในตำแหน่งไหน  วิธีการง่ายๆ ก็คือ การใช้แบบฟอร์ม Tempalte ที่ทำให้เราสามารถเขียน Resume หรือ CV ได้อย่างถูกต้อง และเป็นมือโปรได้ง่าย

วิธีการใช้ Template ของ Microsoft Word

templates word 2010

templates word 2010

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
 2. คลิกเมนู File
 3. คลิกเลือก New
 4. ให้คลิกเลือกไอคอน  Resume and CVs
 5. คลิก Basic Resumes
 6. จะพบ ตัวอย่าง Resumes มากมายให้เลือก
 7. ดับเบิลคลิกเลือกอันหนึ่งที่ต้องการ
 8. โปรแกรมจะดาวน์โหลด Template นั้นเข้ามาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา
 9. จะพบว่า มีหัวข้อรายละเอียดให้คลิกเลือกเติมให้สมบูรณ์
 10. พิมพ์เติมข้อความให้สมบูรณ์ตามหัวข้อที่ให้ไว้
 11. จากนั้น Save และเก็บไว้ใช้สมัครงานได้เลย

ถ้าจะอยาจะดูตัวอย่าง Resume ตัวอื่นๆ สามารถกลับไปเลือก Template ที่มีได้ใหม่ตามต้องการ

ตัวอย่างข้างต้น ทดสอบจาก Microsoft Word 2010