เทคโนโลยี RFID

RFID คืออะไร

RFID อ่านว่า อาร์เอฟไอดี ย่อมาจาก Radio-frequency identification เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ของใหม่ แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบว่า มีการใช้เทคโนโลยีนี้กันมาตั้งนานแล้ว  ตัว RFID ประกอบด้วยเสาอากาศและตัวส่งสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งสัญญาณ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือการระบุตัวตนแบบอัตโนมํติ   เราสามารถติดตั้ง RFID ได้กับสินค้าต่างๆ สัตว์ หรือแม้กระทั่งมนุษย์ก้ได้เช่นเดียวกัน

RFID ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่มาแทนที่ระบบบาร์โค๊ต หรือระบบแถบแม่เหล็กได้เป็นอย่างดี สาเหตุเพราะมีความคงทนในการใช้งาน และมีความเสถียรสูง สามารถอ่านค่าได้แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว รองรับการนำกลับมาใช้งานซ้ำได้

ส่วนประกอบของ RFID

RFID Technology
RFID Technology
 • RFID Tag
  เป็นส่วนประกอบหลักของระบบ RFID เป็นที่เก็บข้อมูล และส่งข้อมูลไปให้เครื่องอ่าน
 • RFID Reader
  ใช้สำหรับอ่านค่าหรือข้อมูลของ RFID Tag ภายใน RFID Reader จะมีเสาอากาศและกล่องควบคุม (บางรุ่นจะมาพร้อมกับเสาอากาศ)

นอกจากสองส่วนประกอบหลักข้างต้นแล้ว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของ RFID ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการพัฒนาซอร์ฟแวร์มาประมวลผลข้อมูลจาก RFID เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

rfid hotel door

ปัจจุบัน RFID มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า RFID Tag  สำหรับวีธีการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัส แค่แตะหรือเดินผ่านก็สามารถตรวจสอบได้ทันที

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID

RFID technology

 • บัตรเข้าห้องพักโรงแรม
 • บัตรผ่านเข้าสำนักงาน
 • บัตรผ่านเข้าออกหมู่บ้าน
 • บัตรทางด่วน
 • บัตรเข้าสวนน้ำ สวนสนุก
 • ติดแท็กสินค้า รวมทั้งเครื่องประดับ
 • ป้ายคล้องคอสัตว์

คุณทราบหรือไม่ว่า บัตรที่ติดตั้ง RFID สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่ และบางรุ่นก็สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ได้ด้วย