เจาะลึกการใช้ Search บน Windows 7

Windows 7 tips

คุณเคยหาไฟล์ไม่พบในคอมพิวเตอร์หรือไม่

เชื่อว่าผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกคน น่าจะเคยมีปัญหาลืมไฟล์ที่สร้างไว้ หรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ จำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหน โฟลเดอร์ไหน ปัญหานี้ หลายๆ คนก็สามารถแก้ไขได้ โดยเข้าไปที่โปรแกรมที่เปิดใช้งาน และดูส่วนที่เป็น Open Recent (ไฟล์ที่เปิดก่อนหน้านี้) แต่ก็ไม่แน่เสมอไป เพราะยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถค้นหาไฟล์ได้

Search คำสั่งช่วยชีวิต

search windows-7

search windows-7

สำหรับหลายๆ คนที่คุ้นเคยการใช้ Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ อาจเคยใช้มาบ้างแล้วคำสั่ง Search สามารถสร้างให้อยู่บน Taskbar ได้ แต่นั่นทำให้ Taskbar ของเรามีพื้นที่ในการแสดงโปรแกรมที่เปิดน้อยลง

Search บน Windows 7

 • การเข้าถึง เพียงแคกดปุ่มโลโก้ Windows บนแป้มพิมพ์ เราก็จะเห็นคำสั่ง Search

ประโยชน์ของ Searh บน Windows 7

 • ค้นหาไฟล์ หรือไฟลเดอร์ที่เรามีการสร้างหรือบันทึกไว้
 • ค้นหาโปรแกรมที่เราติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • แสดงผลแยกเป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถเลือกใช้ได้สะดวก
 • รองรับการค้นหา ภาษาไทย
 • เข้าถึงข้อมูล หรือโปรแกรมนั้นๆ ได้ทันที
 • ช่วยลดเวลาในการค้นหาไฟล์หรือข้อมูลได้อย่างมาก

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง Search

 • พิมพ์คำว่า Control Panel จะเข้าถึงโปรแกรมในการปรับแต่งคอมฯ
 • พิมพ์คำว่า Uninstall a program จะเข้าถึงหัวข้อการ uninstall โปรแกรม
 • พิมพ์คำว่า Add a Printer จะเข้าถึงหัวข้อการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 • พิมพ์คำว่า Calc จะเข้าถึงโปรแกรมเครื่องคิดเลข

คุณทราบหรือไม่ว่า การใช้คำสั่ง Searh สามารถพิมพ์ข้อความใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคำขึ้นต้นเสอมไป นั่นหมายความว่า เราสามารถค้นหาจากชื่อที่อยู่ตรงกลางได้ด้วย