เซอร์เวอร์กับการให้บริการต่างๆ

services of servers

บริการบนระบบเครือข่าย

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า เซิร์ฟเวอร์คือคอมพิวเตอร์หลักที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและเป็นตัวกลางในการให้บริการต่างๆ รวมทั้งบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นอีกเรื่องสำคัญมากอีกอย่่างหนึ่งของการมีเซิร์ฟเวอร์ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า บริการของเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างที่เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนนับร้อย นับพันคนในเวลาเดียวกัน

เซิร์ฟเวอร์ในระบบเครือข่าย ไม่ได้มีการจำกัดว่าจะต้องมีแค่เพียงเครื่องเดียว สามารถมีได้แบบไม่จำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ประเภทของเซิร์ฟเวอร์และบริการที่มี

services of servers

  • ไดเร็คทอรี่เซิร์ฟเวอร์ (Directory Server)

เป็นบริการที่สำคัญที่ระบบเครือข่ายใหญ่ๆ ต้องมี เพราะเป็นบริการสำหรับการกำหนดนโยบายในการให้บริการรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย การควบคุมการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น ดิสก์ เครื่องพิมพ์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น  ซึ่งการควบคุมจะใช้การล็อกอิน และรหัสผ่านในการเข้าถึงบริการ

  • ไฟล์และพรินต์เซิร์ฟเวอร์ (File and Print Server)

เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์นี้ จะมีพื้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้างใหญ่ ทั้งนี้ ขึ้นกับจำนวนผู้ใช้งานและปริมาณของข้อมูลที่มีการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่บริหารจัดการกับเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายอีกด้วย

  • แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ (Application Server)

เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งโปรแกรมในการทำงาน รวมทั้งอาจติดตั้งในส่วนของระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมนั้นๆ อีกด้วย การทำงานในส่วนของผู้ใช้งาน  (ไคลเอนท์) จะมีการดึงข้อมูลไปประมวลผล แก้ไข จากนั้นก็จะมีการส่งมาจัดเก็บที่เซิร์ฟเวอร์นี้อีกครั้งหนึ่ง ในการใช้งานองค์บางแห่่ง อาจมีการแยก Application Server และ Database Server แยกออกจากกันอีกด้วย

  • อินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet Server)

เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำได้ Internet Server ส่วนใหญ่ จะให้บริการ เว็บและอีเมล เป็นหลัก เพราะแอพฯ ทั้งสองนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย แต่อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถแบ่งแยก Internet Server ออกเป็น 2 เซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย นั่นคือ Web Server และ Mail Server  

Web Server เป็นเว็บที่ให้บริการข้อมูลในรูปแบบภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) โดยภาษานี้จะเปิดผ่านด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่เรารู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น Google Chorme, FireFox รวมทั้ง Internet Explorer เป็นต้น

Mail Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการรับส่งอีเมลโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดเก็บอีเมลทั้งหมดที่มีการใช้งาน