แชร์สัญญาณ 3G จาก iPhone มาใช้บน Mac

how to sharewi-fi

พกพาแมคไปได้ทุกที่ แต่อาจมีปัญหาสัญญาณเน็ต

โดยปกติแล้ว คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วหรือโน๊ตบุีค อาจไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอรเน็ต ถ้าไม่มี Wi-Fi อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ถ้าเรามี iPhone ซึ่งมีสัญญาณ 3G เราสามารถแบ่งปันสัญญาณจาก iPhone มาใช้บน mac ได้ด้วย เทคนิคนี้ ไม่ได้มีอะไรใหม่ แต่จะมาอธิบายถึงวิธีการเชื่่อมต่อทั้งสองรูปแบบคือ เชื่อมต่อด้วย USB และเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

แต่เชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เคยทดสอบหรืออาจเป็นเพราะไม่แน่ใจ

ไม่พลาดเน็ต ถ้าคุณมีอุปกรณ์ใช้งานผ่าน 3G

how to sharewi-fi
อย่างที่เราทราบๆ กันดี สัญญาณ Wi-Fi จะถูกจำกัดในเรื่องของสถานที่ให้บริการ แม้กระทั่งองค์กรของเราเองก็เช่นกัน ก็ให้บริการก็มักอยู่ในวงจำกัดและแคบภายในสำนักงาน เท่านั้น ดังนั้น การใช้งานอุปกรณืโมบายอย่าง Notebook ปัญหาหนึ่งที่พบได้และดูจะเป็นเรื่องปกติ นั่นคือ การเชื่อมต่อเน็ตภายนอกสำนักงาน หรือนอกบ้าน

แชร์สัญญาณ 3G ผ่าน iPhone

personal hotspot iphone

หลักการแชร์สัญญาณ 3G นี้ไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone หรือ iPad ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนัก แต่บทความนี้จะเน้นและแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการแชร์สัญญาณโทรศัพท์ผ่าน 3G

เชื่อมต่อสัญญาณ 3G ผ่าน USB

 1. ต่อสาย USB เข้ากับระหว่าง iPhone / Mac
 2. เปิดเครื่อง iPhone
 3. แตะเข้าหัวข้อ Settings
 4. เลือกแตะหัวข้อ Personal Hotspot
 5. แตะเลือกให้ Personal Hotspot เป็น On
 6. สังเกตข้อความด้านบนของ iPhone ถ้ามีคำว่า Personal Hotspot 1 Connection แสดงว่ามีการเชื่อมต่อได้แล้ว

เชื่อมต่อสัญญาณ 3G ผ่าน Wi-Fi

 1. เปิดเครื่อง iPhone
 2. แตะเข้าหัวข้อ Settings
 3. เลือกแตะหัวข้อ Personal Hotspot
 4. แตะเลือกให้ Personal Hotspot เป็น On
 5. ที่ช่อง Wi-Fi Password ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ
 6. กลับมาที่ mac ให้คลิกสัญญาณ Wi-fi ให้ On
 7. จากนั้นเลือกเชื่อมต่อกับชื่อของ iPhone ที่ตั้งไว้
 8. ใส่รหัสที่ตั้ง่ไว้บน iPhone