รวมมิตรแก้ปัญหา Siri ไม่ทำงาน

Siri Assistant Apple

Siri ผู้ช่วยของอุปกรณ์ค่าย Apple

สำหรับผู้ใช้งาน iPhone คงทราบดีกว่า ทาง Apple ได้มีการพัฒนาผู้ช่วยในการสื่อสารและสั่งผ่านเสียงได้โดยตรง โดยสามารถโต้ตอบเป็นคำพูดได้ รองรับภาษาไทยอีกด้วย แต่ถ้าใครยังไม่ทราบหรือไม่เคยลองใช้ แนะนำว่า ต้องลองครับ สำหรับผู้ช่วยนี้ มีชื่อว่า “Siri” อ่านว่า สิริ

ปกติเวลาจะเรียกใช้งาน เราสามารถพูดเป็นภาษาไทยได้ว่า “หวัดดี Siri” จากนั้นก็สามารถสั่งการหรือสอบถาม Siri ได้ทุกเรื่อง

กรณี Siri ไม่ตื่นขึ้นมาทำงาน ไม่ตอบสนอง ให้ทำการตรวจสอบดังนี้

วิธีแรก ตรวจสอบการตั้งค่า

  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. เลือก “Siri และการค้นหา” ให้ตรวจสอบว่า ฟัง “หวัดดี Siri” เปิดไว้หรือเปล่า
  3. ดูในหัวข้อ “อนุญาติ Siri ในระหว่างล็อคอยู่” ให้เปิดใช้งานด้วย

วิธีที่สอง ให้ Siri จดจำเสียงของคุณ

  1. ไปที่การตั้งต่า
  2. เลือก “Siri และการค้นหา”
  3. ให้ปิดหัวข้อ ฟัง “หวัดดี Siri”
  4. จากนั้นให้เปิดใหม่
  5. แตะ ดำเนินการต่อ
  6. พูดตามหน้าจอที่ปรากฏขึ้น (เพื่อให้ Siri จดจำเสียงคุณ)
  7. แตะเสร็จสิ้น

นอกเหนือจากทั้งสองวิธีข้างต้นแล้ว ให้ตรวจสอบขณะการใช้งานด้วยว่า คุณมีการคว่ำหน้าไว้หรือเปล่า (Siri จะไม่ทำงาน เมื่อมีการคว่ำหน้า) อีกอย่างหนึ่งคือ มีการเปิดโหมดประหยัดพลังงาน จะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Siri ได้เช่นกัน