Slicer Filter ของดีน่าใช้ใน PivotTable

Slicer Filter MS Excel

ทำความรู้จัก Slicer Filter

หลังจากมีการสร้างรายงาน ผ่านเครื่องมือบน Excel ที่ชื่อว่า PivotTable แล้ว เราสามารถนำผลลัพท์ที่ได้ในรูปแบบของตาราง มาจัดในรูป Chart ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ดูรายงานได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นอย่างหนึ่งของการสร้าง Chart ผ่าน PivotTable ก็คือ เวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงการเลือกดูข้อมูล ผ่าน Filter นั้น ตัวของ Chart เองก็จะเปลี่ยนแปลงการแสดงผลให้อัตโนมัติตามฐานข้อมูลที่ถูก Filter เช่นกัน

สำหรับวิธีการสร้าง PivotChart สามารถคลิกเลือกจากเมนู Insert เลือก PivotChart และเลือกรูปแบบ Chart ที่ต้องการได้ (สร้างเหมือนกับการสร้าง Chart ปกติ)

บทความนี้ จะมาแนะนำการทำ Filter -> Slicer ซึ่งจะทำให้หน้าตาของรายงานของเราดูดีมากยิ่งขึ้น แถมยังได้รายงานที่มีลักษณะของ Interactive อีกด้วย มาเริ่มต้นกันเลย

วิธีสร้าง Filter -> Slicer บน PivotTable

 1. คลิกเลือก Sheet ที่มีการสร้าง PivotTable ไว้แล้ว
 2. คลิกเมนู Insert
 3. เลือกเมนูย่อย Filter
 4. จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Slicer
 5. จะพบหน้าต่างเปิดใหม่ ให้คลิกเลือกฟิล์ดที่ต้องการทำ Filter
 6. ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่งฟิล์ด ก็จะได้หน้าต่าง Slicer เท่ากับจำนวนที่เลือก
 7. ทดสอบได้โดยการคลิกเลือกหัวข้อใน Slicer แต่ละข้อ จะพบว่า ทั้งตารางและ Chart ที่สร้างคู่กัน เปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติ ตามรายละเอียดหัวข้อที่เราเลือก Filter

ทิปเพิ่มเติม ถ้าต้องการเลือกมากว่า 1 filter สามารถทำได้โดยการใช้ปุ่มบนแป้นพิมพ์ Shift เพื่อเลือกมากกว่า 1 filter ได้ แต่ถ้าต้องการเลือกแบบไม่ต่อเนื่อง แนะนำให้เลือกใช้ปุ่มบนแป้มพิมพ์ Ctrl แทน

นอกจาก Slicer ซึ่งเป็น Filter ช่วยในการกรองข้อมูลตามประเภท หรือ Category แล้ว ยังมีอีกคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ Filter “Timeline” ซึ่งเป็นตัวช่วยกรองใน Field ที่เป็น Date หรือ วันที่ โดยสามารถกรองเป็นช่วงของวันที่ เดือน ปีได้ด้วย เช่น กรองข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 เป็นต้น

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

 • Chart แปลว่า แผนภูมิ
 • Filter แปลว่า กรอง
 • Pivot แปลว่า หมุน
 • Slicer แปลว่า เครื่องตัด