แก้ SM Bus Controller ขึ้นเครื่องหมายตกใจ

คอมพิวเตอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง

วิธีการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพอย่างง่ายๆ ได้จากเมนู Device Manager ว่ามีชิ้นส่วนไหน ติดตั้ง driver ไม่สมบูรณ์ หรือติดตั้งไม่ได้บ้าง เราสามารถสังเกตได้จาก เครื่องหมายตกใจ สีเหลือง หรือเครืองหมายกากบาท สีแดง  ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกว่า อุปกรณ์นั้น ไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ บทความนี้จะมาแนะนำการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขปัญหาที่มักเป็นประจำ

วิธีการเข้าถึง Device Manager สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 เราสามารถเข้าถึงหัวข้อนี้ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ คลิกขวาที่ปุ่ม Start และคลิกเลือกเมนูที่ซ่อนอยู่ Device Manager

Device Manager คืออะไร

device manager mainscreen

เครื่องมือในการจัดการ และตรวจสอบชิ้นส่วนตางๆ บนคอมพิวเตอร์ว่ามีการทำงานปกติหรือไม่ ซึ่ง Device Manager จะมีการแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกว่า ชิ้นส่วนไหนมีปัญหา

 • เครื่องหมายตกใจ “!” สีเหลือง
  แสดงว่า อุปกรณ์นั้น มีปัญหา ไม่สามารถทำงานได้
 • เครืองหมาย “i” สีขาว
  แสดงว่า อุปกรณ์นั้น มีการตั้งค่าอัตโนม้ติไม่ได้ถูกเลือก
 • เครืองหมายคำถาม “?” สีเขียว
  แสดงว่า อุปกรณ์นั่น ไม่พร้อมในการทำงาน
 • เครื่องหมายกากบาท “x” สีแดง
  แสดงว่า อุปกรณ์นั่น ถูกปิดการใช้งาน

ปัญหาที่พบบ่อยของ Device Manager

 • SM Bus Controller
  เป็นหนึ่งปัญหาที่พบบ่อย มักพบเครื่องหมายตกใจ สีเหลืองปรากฏหน้าข้อความ SM Bus Controller  สำหรับแนวทางแก้ไข ให้เข้าไปยังลิงค์    Intel® Chipset Software Installation Utility จากน้้นก็ดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมเพื่อช่วยในการจัดการ

หลังจากรันโปรแกรมข้างต้น ให้ลองเข้าไปตรวจสอบที่ Device Manager อีกครั้งว่า เครื่องหมายตกใจหายแล้วหรือยัง บางครั้งอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ท Windows ใหม่

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม