Speed Shutter mode คืออะไร

speed shutter mode compact_camera

ถ่ายภาพอย่างไร ให้ได้ภาพสวย

การถ่ายภาพในแต่ละประเภท ก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามสมบูรณ์แบบมากที่สุด สำหรับเรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ดูจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆ คนยังต้องการคำแนะนำและสนใจมาก 

แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทดสอบกับการถ่ายภาพ โดยการปรับความเร็วของชัตเตอร์ที่แตกต่างกันดู จากนั้นดูผลลัพธ์และนำมาเปรียบเทียบ แล้วคุณอาจจะพบคำตอบ

โหมดปรับความเร็วชัตเตอร์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Speed Shutter (S)

โหมดปรับความเร็วของชัตเตอร์

สัญลักษณ์ของโหมดปรับความเร็วของชัตเตอร์ มักจะใช้คำว่า S ซึ่งย่อมาจาก Shutter แต่กล้องบางรุ่น อาจใช้คำว่า Tv ซึ่งย่อมาจาก Time Value แทน โหมดนี้ทำงานในทางตรงกันข้ามกับโหมดปรับรูรับแสง (Av)

คำแนะนำการตัั้งค่าความเร็วชัตเตอร์อย่างง่าย

  • ตั้งค่า speed shutter ช้า หรือนาน แสงก็จะเข้ากล้องได้มาก ภาพที่ได้ก็สว่างขึ้น (สำหรับถ่ายภาพเวลากลางคืนหรือแสงน้อย)
  • ตั้งค่า speed shutter เร็ว แสงก็จะเข้ากล้องได้น้อย ภาพที่ได้ก็ดูมืดลง

สรุป ความรู้เกี่ยวกับ speed shutter

โหมดนี้เหมาะสำหรับการปรับเพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่า่งเช่น

  • การตั้งค่า speed shutter 1/500 ถ่ายภาพที่กำลังเคลื่อนไหว ภาพที่ได้อาจดูเหมือนไม่เคลื่อนไหว หรืออยู่นิ่ง
  • แต่ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่า speed shutter เร็วขึ้นเป็น 1/25 ภาพที่ได้ก็ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหว

ทั้งนี้ ต้องทดสอบของจริงด้วยนะครับ เนื่องจากวัตถุที่เราถ่ายและมีการเคลื่อนไหว อาจมีอัตราความเร็วในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างออกไป ภาพที่ได้จึงอาจไม่เหมืนอกัน ถ้าปรับ speed shutter เดียวกัน