Substitute คำสั่งน่าใช้บน Excel

Substitute Function

เรียนรู้การใช้คำสั่ง Substitute

คำว่า Substitute แปลเป็นไทยว่า “แทน” หรือ “แทนคำ” ในความหมายนี้ ทำให้เราสามารถเข้าใจการใช้คำสั่ง Function Substitute นี้ได้ไม่ยาก แต่เพื่อให้เพื่อนๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เลย จึงขอยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน Substitute

ทดสอบใช้คำสั่ง Substitute

บททดสอบนี้ จะใช้ข้อมูลที่ตัวเองได้ประสบปัญหาจริง ในเรื่องของฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการบันทึกข้อมูล แต่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น +66 092-000-0000 หรือ +66 (0) 92-000-0000 หรือ 092-000-0000 เป็นต้น

แต่ละรูปแบบข้างต้น ก็ถือว่า พอเข้าใจได้ แต่ถ้าเราต้องการนำไปเพื่อใช้ในการส่ง SMS รูปแบบการส่ง อาจจำเป็นจะต้องกำหนดให้เป็นตัวเลข 10 หลัก แบบเรียงต่อเนื่องกัน ตัวอย่าง 0920000000 ดังนั้น งานเข้าแล้วครับ ถ้าฐานข้อมูล มีไม่มาก ก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้ามีข้อมูลนับพัน นับหมื่นรายการ ปัญหานี้ สามารถแก้ไขได้ ด้วยคำสั่ง Substitute เพียงคำสั่งเดียว

วิธีการใช้งานคำสั่ง Substitute

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการแปลงค่า “+66 092-000-0000” ให้เป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว นั่นคือ “0920000000” โดยตัดค่า “+66” ออกก่อน จากนั้น ก็ใช้อีกคำสั่งตัดค่า “-” ออก ก็จะได้รับผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าลองสังเกตุให้ดีๆ คำสั่งแรก “SUBSTITUTE(A4,”+66 “,””) หลังตัวเอง +66 ผมได้เพิ่มช่องว่าง 1 ช่อง เพราะ จากตัวเลขที่เราต้องการแแปลง หลัง +66 มีช่องว่าง 1 ช่อง ก่อนตัวเลข 092

เป็นอย่างไรบ้างครับ พอมีไอเดียสำหรับการนำไปใช้ในงานของคุณแล้วหรือยัง ก็หวังว่า คำสั่ง Function Substitute ของ Excel นี้ น่าจะเป็นประโยชน์ของใครอีกหลายๆ คนนะครับ

เพิ่มเติมอีก 2 ตัวอย่างการใช้คำสั่งง Substitute

คำสั่งเหล่านี้ อยากให้ทดสอบใช้งานจริงนะครับ เพราะถ้าอ่านเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้ผล แถมยังอาจจะจำไม่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ทดสอบโดยดูจากปัญหาของเรา

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

  • Function แปลว่า หน้าที่, บทบาท
  • SMS ย่อมาจาก Short Message Service แปลว่า บริการส่งข้อความอย่างสั้น
  • Substitute แปลว่า แทนค่า, ของที่ใช้แทน