ตารางคำสั่งสัญลักษณ์พิเศษของ HTML

Symbol HTML

การเขียนเว็บด้วยภาษา HTML หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงข้อความบทหน้าเว็บเพจของเรา สามารถพิมพ์ข้อความตรงได้ทันที แต่ถ้าเราต้องการใส่สัญลักษณ์พิเศษที่ไม่ใช่ตัวอักษร หรือตัวเลข เราไม่สามารถพิมพ์สัญญลักษณ์ได้โดยตรง แต่เราสามารถพิมพ์ได้โดยพิมพ์รหัสของสัญลักษณ์พิเศษนั้นๆ แทนได้ บทความนี้จะมาแนะนำสัญลักษณ์พิเศษที่เราใช้งานบ่อยๆ และวิธีการใช้งาน เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องในทุกๆ เว็บราวเซอร์

ลักษณะของการเขียน เพื่อให้แสดงสัญลักษณ์พิเศษแบบนี้ เราเรียกว่า entity

ตารางคำสั่งสัญลักษณ์พิเศษ ภาษา HTML ที่ใช้งานบ่อยๆ

ตัวอักษร คำสั่งที่ใช้
"
'
-
& &
< &lt;
> &gt;
» &raquo;
&para;
ช่องว่าง &nbsp;
¢ &cent;
£ &pound;
¥ &yen;
&trade;
© &copy;
® &reg;
@ &#64;
¼ &frac14;
½ &frac12;
¾ &frac34;

ทิปเพิ่มเติมการนำไปใช้งาน

  • ขอยกตัวอย่าง “ช่องว่าง” เราสามารถสั่่งให้แสดงช่องว่างได้มากกว่า 1 ครั้ง เพียงแค่ พิมพ์คำสั่งซ้ๆ เช่น &nbsp;&nbsp; หมายถึง เพิ่มช่องว่าง 2 ช่อง เป็นต้น
  • การพิมพ์คำสั่งพิเศษ จะต้องพิมพ์ในหน้าของ HTML ทั้งนี้ อาจขึ้นกับเครื่องมือที่เราใช้ในการสร้างเว็บ