วิธีแทรกตารางบน Microsoft Word

microsoft word tips

ตารางหรือ Table ส่วนประกอบสำคัญของเอกสาร

ตารางประกอบด้วย 2 ส่วนเสมอ นั่นคือ แถว (Row) และ คอลัมภ์ (Column) และจุดตัดของ Row และ Column ก็คือเซลล์ (Cell) นั่นเอง ในเอกสารส่วนใหญ่ จะมีตารางเข้ามาเป็นส่วนประกอบเสมอ ทั้งนี้้การแยกแยะข้อมูลลงในตาราง จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจและอ่านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ตารางยังสามารถนำไปใช้สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลในของตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป ดังนั้นการพิมพ์ข้อมูลลงเอกสาร Microsoft Word จึงควรศึกษาคำสั่งในการสร้างตารางว่า จะสามารถทำได้ง่ายขนาดไหน

บอกใบสักนิดครับ คำสั่งในการสร้างตารางเริ่มต้นด้วยคำสั่ง Insert เช่นเดียวกันกับการแทรกรูปภาพนั่นไงครับ

วิธีการสร้างตารางบน Microsoft Word

create table word

 1. เปิดเอกสาร Microsoft Word
 2. คลิกมายังตำแหน่งของเกสารที่ต้องการแทรกตาราง หรือถ้าเป็นเอกสารใหม่ก็จะอยู่ในตำแหน่งแรกของเอกสาร
 3. คลิกเมนู Insert
 4. คลิกคำสั่ง Table
 5. แค่วางเมาส์เหนือช่องสี่เหลี่ยมที่ให้มา เพื่อกำหนดว่าจะสร้าง กี่แถว กี่คอลัมภ์insert table microsoft word
 6. เลือกตามที่ต้องการ จากนั้นใ้หคลิกหนึ่งครั้ง
 7. ตารางหรือ Table ก็จะถูกสร้างอัตโนม้ติ

ทิปเพิ่มเติมการสร้างตาราง

insert table microsoft word

จากวิธีการข้างต้น เรายังสามารถคลิกเลือก Insert เลือก Table และคลิกหัวข้อ Insert Table ได้เช่นกัน จากนั้นจะพบหน้าต่างให้เลือกใส่จำนวน Row และ Column ตามต้องการ จากนั้นก็แค่คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการสร้่าง

วิธีการปรับแต่งแก้ไขตาราง

 • ลดจำนวนคอลัมภ์
  ให้ใช้เม้าส์คลิกและคลุมคอลัมภ์ที่ไม่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาเลือก Delete Cells จากนั้นเลือก Delete entire column
 • ลดจำนวนแถว
  ทำตรงกับข้ามกับ ลดจำนวนคอลัมภ์ นั่นคือ คลิกเลือกแถวที่ต้องการลบ คลิกขวาเลือก Delete Cells จากนั้นเลือก Delete entire row

สำหรับวิธีการพิมพ์ข้อความในตาราง เราสามารถใช้เม้า้ส์คลิก และพิมพ์ข้อความได้ทันที