ปรับจำนวน Tags Cloud บน WordPress

wordpress logo

ทำความรู้จัก Tags

Tags หรือ Tags Cloud หมายถึง keywords ของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรานั่นเอง ใช้สำหรับบ่งบอกว่าเว็บไซต์ของเรา มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง การแสดง Tags บนหน้าเว็บ ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือ contentts ของเราได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม การแสดง Tags มักจะมีการกำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วว่า จะแสดงสูงสุดถึง 45 Tags เลยทีเดียว

ปรับลดจำนวนการแสดง Tags ได้อย่างไร

wordpress Tag Cloud

การแสดง Tags โดยทั่วไป WordPress ไม่ได้มีหน้าเมนูแสดงให้แก้ไขได้โดยตรง ดังนั้น ถ้าเราต้องการปรับจำนวน Tags เราจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขไฟล์ .PHP โดยตรง ดังนั้น สำหรบมือใหม่ไม่อยากแนะนำให้แก้ไขเอง แต่ถ้าจะลอง ก็ลองศึกษาขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

วิธีแก้ไขจำนวน Tags บน WordPress

  1. เริ่มต้น แนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่เก็บคำสั่ง Tags จากเว็บโฮตติ้งของเรา มาเก็บไว้ก่อน ไฟล์นี้มีชื่อว่า  category-template.php  ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ wp-includes  การดาวน์โหลด สามารถใช้โปรแกรมประเภท FTP เช่น FileZilla  ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรม เป็นต้น เข้ามาช่วยในการจัดการ
  2. จากนั้น จึงเปิดด้วยโปรแกรม Text Editor เช่น Notepad++ เป็นต้น
  3. ต้นหาบรรทัดที่มีคำว่า “‘smallest’ => 8, ‘largest’ => 22, ‘unit’ => ‘pt’, ‘number’ => 45,”
  4. แก้ไขตัวเลข 45 มาเป็นจำนวนของ Tags ที่ต้องการแสดง เช่น แก้ไขเป็น 20 เป็นต้น
  5. จากนั้น Save
  6. ทำการย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เดิมที่ copy มาในตอนแรก  (ด้วยโปรแกรม FTP)
  7. ตรวจสอบผลลัพธ์

การแก้ไขจำนวน Tags ด้วยวิธีการนี้ สำหรับมือใหม่ ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้ามีการทำตกลงหรือลบตัวอักษรผิดไปเพียงตัวเดียว อาจทำให้โปรแกรม error ได้ ดังนั้น ถ้าจะให้ดี แนะนำให้ทำการสำรองไฟล์นี้เก็บไว้ก่อนนะครับ