เทคโนโลยี RFID

RFID คืออะไร RFID อ่านว่า อาร์เอฟไอดี ย่อมาจาก Radio-frequency identification เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ของใหม่ แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบว่า มีการใช้เทคโนโลยีนี้กันมาตั้งนานแล้ว  ตัว RFID ประกอบด้วยเสาอากาศและตัวส่งสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งสัญญาณ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือการระบุตัวตนแบบอัตโนมํติ   เราสามารถติดตั้ง RFID ได้กับสินค้าต่างๆ สัตว์ หรือแม้กระทั่งมนุษย์ก้ได้เช่นเดียวกัน

Read more