ฟรี เช็คความเร็วของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตที่ใช้มีความเร็วเท่าไหร่ คุณทราบหรือไม่ว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่มีความเร็วเท่าไหร่ และที่ว่าเร็วหรือช้า อะไรเป็นตัวบ่งบอก ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบว่าตัวเลขของความเร็วการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไหนเร็วหรือช้า และที่สำคัญไม่ทราบว่า ควรจะใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ตแค่ไหนถึงจะเพียงพอ บทความนี้จะมาไขความกระจ่างว่าควรเลือกใช้หรือเลือกซื้ออินเตอร์เน็ตเท่าไหร่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และแถมด้วยเครื่องมือหรือโปรแกรมในการตรวจสอบอินเตอร์เน็ตแบบอออนไลน์ คุณทราบหรือไม่ว่า เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ตอย่างไร ให้ได้ผลใกล้เคียงความถูกต้องมากที่สุด

Read more

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Bandwidth

เรื่องของ Bandwidth การใช้บริการเว็บโฮตติ้ง เพื่อเก็บเว็บเพจต่างๆ ของเราที่สร้างขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลอีเมล เราจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่หรือความจุให้เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา เช่น ถ้าเราทำเว็บไซต์เกี่ยวกับรูปภาพ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดค่อนข้่างใหญ่ เราก็จะำเป็นต้องเช่าพื้นที่ที่มีความจุค่อนข้างสูง แล้วคำว่า Bandwidth มีความเกี่ยวกับกับพื้นที่หรือการซื้อบริการเว็บโฮตติ้งอย่างไร

Read more