ให้ Microsoft Word อ่านข้อความ

ให้คอมพิวเตอร์อ่านแทน พัฒนาการเรื่องการอ่านข้อความบนคอมพิวเตอร์ อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เชื่อว่า มีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่า ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อความในเอกสารของเราได้แล้ว เพียงคุณใช้งานโปรแกรม Microsoft Word หนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office

Read more