Digital Marketing คืออะไร

เมื่อดิจิตอลครองโลก ดิจิตอล คำนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำยอดนิยมในปัจจุบัน เหตุผลเป็นเพราะว่าในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงครั้งของระบบทีวีหรือโทรศัพท์ในบ้านเรา จากระบบอนาล็อก สู่ดิจิตอล และคำอธิบายง่ายๆ ของสองคำนี้ ก็คือ ระบบทีวีแบบดิจิตอลให้ภาพคมชัดกว่า ระบบอนาล็อก และที่สำคัญเมื่อระบบทีวีเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิตอล เราสามารถที่จะสื่อสารแบบเรียลไทม์ สื่อสารในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกมากขึ้นในอนาคต

Read more