WordPress Theme คืออะไร

เว็บจะสวยได้ต้องอาศัยการออกแบบเว็บ แต่ถ้าคุณไม่ค่อยมีไอเดียในการออกแบบมานัก แนะใำ้ห้ลองหาฟรีธีม (Theme) ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะ สำหรับ WordPress ก็มี Theme เหมือนกัน และสามารถหา download Free Theme ได้จากเว็บไซต์ทั่วไป แต่ถ้ายังไม่ถูกใจก็สามารถหาซื้อธีมสวยๆ ได้อีกมากมาย คุณทราบหรือไม่ว่า เราสามารถ download Theme มาเ็ก็บไว้ และเลือกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ นี่แหละคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมใช้ WordPress ในการพัฒนาเว็บไซต์ของผม

Read more