ประโยชน์ของเว็บไซต์

เว็บไซต์มีดี ไม่ใช่แค่เอาไว้โชว์ เว็บไซต์มีหลากหลายรูปแบบ บางเว็บก็เป็นเว็บในนามบริษัท บางเว็บก็เป็นเว็บส่วนตัว ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่เห็นคนอื่นมีเว็บ ก็อยากมีเว็บไซต์บ้าง แต่ไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร และจะช่วยอะไรได้บ้าง 

Read more