แนะนำการเลือก Power Supply

Power Supply คืออะไร Power Supply คือ เป็นแหล่งจ่ายไฟหลักของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่แปลงดันกระแสไฟสลับ 220V AC  ที่รับเข้าไป และแปลงออกมาเป็นกระแสไฟตรง DC ในช่วง +3.3V, +5V, +5VSB, +12V และ -12V สำหรับช่วงค่าไฟที่สำคัญที่ใช้กับอุปกรณ์สำคัญอย่างซีพียู การ์ดจอ ก็ใช้ไฟในช่อง +12V แทบทั้งสิ้น ดังนั้น การเลือกซื้อ Power Supply จึงจำเป็นจะต้องศึกษาและดูรายละเอียดให้ดี ให้เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ของเรา โดยเฉพาะผู้ใช้งานที่ชอบเลือกซื้อเครื่องประกอบ แทนเครื่องคอมฯ แบบสำเร็จรูป

Read more